Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF under jorda i Hong Kong

Trangbodde Hong Kong står midt oppe i en travel anleggsperiode i undergrunnen. Der er SINTEF med - som deltaker i det største av dagens byggeprosjekter under den tidligere kronkolonien.

SINTEFs Eivind Grøv (nummer tre fra venstre) foreviget i Hong Kong sammen med representanter for tunnelprosjektets byggherre og SINTEFs samarbeidspartner, det multinasjonale konsulentselskapet Maunsell.

Som spesialrådgiver for et multinasjonalt konsulentselskap, skal SINTEF Byggforsk delta i byggingen av en over 20 kilometer lang kloakktunnel under den travle kinesiske finans- og handelsbyen.

Tunnelprosjektet i den tidligere britiske kronkolonien er stort, selv i verdensmålestokk. Totalt vil det koste over tre milliarder norske kroner å anlegge tunnelen.

Med fra start til mål
Det fysiske arbeidet under jorda starter opp i 2008/09. Tunnelen skal stå ferdig i 2013, og SINTEF-forskerne skal være med fra start til mål i prosjektet.

SINTEF Byggforsk skal blant annet bidra ved planleggingen av forundersøkelsene, gi råd i prosjekteringsfasen, være med på å lage anbudsdokumentene og delta i oppfølgingen av tunnelarbeidene.

Viktig anerkjennelse
Foreløpig er det uvisst hvor mange timeverk SINTEF skal bidra med. Grove overslag tilsier at det kan bli snakk om inntekter på i nærheten av fem millioner kroner over de neste sju årene, opplyser Eivind Grøv, forskningsleder i undergrunnsteknologi ved SINTEF Byggforsk.

– Anerkjennelsen av kompetansen vår er nesten like viktig som størrelsen på honoraret, understreker Grøv.

Midt i utstillingsvinduet
– Vi sitter sentralt i et prestisjeprosjekt i byen som er et av verdens viktigste utstillingsvinduer for tunnelteknologi. Håpet er at dette vil åpne flere dører i Hong Kong både for vår egen og andre norske aktørers tunnelekspertise, sier Grøv – vel vitende om at norske underjordsspesialister har hatt oppdrag i strøket tidligere, og at det er et vanskelig marked.

Flere norske deltakere
Fire grupperinger konkurrerte om å få ansvaret for rådgivningsdelen i prosjektet. Det multinasjonale konsulentselskapet Maunsell vant. I tilbudspapirene flagget selskapet høyt med sin tilgang på skandinavisk kompetanse.
 
I tillegg til SINTEF inngår flere NTNU-professorer, norske Norconsult, og et knippe frittstående norske konsulenter i Maunsells prosjektgruppe.

Under skyskraperne
Den nye kloakktunnelen i Hong Kong blir en oppsamlingstunnel for flere grunnere avløp. Tunnelen skal bygges langs storbyens velkjente ”waterfront” og drives inn under skyskraperne på Hong Kong Island. På det dypeste vil tunnelen gå ca. 120 meter under bakken.

– Tunnelen skal blant annet ned under utfylte masser som det står bygninger på, og det gir store utfordringer, sier SINTEFs Eivind Grøv.

Ned under sjøen
Den nye tunnelen skal lede kloakken bort fra Hong Kong-øya og over til et gigantisk renseanlegg på Stonecutter���s Island. Dette innebærer en undersjøisk tunnelstrekning på snaut fem kilometer.

– Maunsell har lagt stor vekt på å framheve at selskapet har med seg skandinavisk ekspertise på undersjøiske tunneler. Norge har en høy stjerne internasjonalt på dette området, sier Grøv.

Fra Island til Singapore og Kina
SINTEF Byggforsk er engasjert i flere utenlandske tunnelprosjekter. Instituttet deltar som spesialrådgiver ved planleggingen av to nye undersjøiske veitunneler på Færøyene. På Island er instituttet med på å utrede mulighetene for å utvide kapasiteten i en eksisterende 5,9 kilometer lang undersjøisk veitunnel.

I Kina har SINTEF Byggforsk nylig undertegnet en avtale om forskningssamarbeid med China Railway Tunnel Design Institute.

Også i Singapore har SINTEFs tunnelforskere vært aktive. Der har de nylig vært med som spesialrådgivere ved bergtekniske forundersøkelser knyttet til byggingen av et gigantisk underjordisk olje- og gasslager. Nå står de på for å få innpass i den videre planleggingen og byggingen.

Utenlandsoppdrag er viktig
– Vi er sulten på utenlandsoppdrag, sier Eivind Grøv.

– I dag er det høy byggeaktivitet på det norske markedet. Det er likevel viktig for det norske tunnelmiljøet å utvikle nettverket utenlands for å ha flere bein å stå på når denne boomen en dag avtar. Selv om Norge ligger langt framme på tunnelfronten, gir utenlandsoppdrag også svært nyttig faglig påfyll til miljøet her hjemme, sier SINTEF-forskeren.

Av Svein Tønseth