Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF profilerer seg på Aqua 2006

SINTEF Fiskeri og havbruk blir godt synlig under den internasjonale havbrukskonferansen Aqua 2006 som arrangeres i Firenze denne uka.

– Vi har satset bevisst på å vise oss fram internasjonalt i år, sier seniorrådgiver Torgeir Edvardsen, som er ansvarlig for selskapets profilering under Aqua 2006.

SINTEF Fiskeri og havbruk stiller med 17 faglige foredrag og to posterpresentasjoner, arrangerer to seminarer og har egen stand på den tilhørende utstillinga. 13 medarbeidere tar turen til Italia.

Søker samarbeidspartnere
– Vi deltar i Firenze både for å finne samarbeidspartnere i utenlandske forskningsmiljøer og for å få vist oss fram for forskningstunge internasjonale industriaktører, sier Edvardsen.

Tidligere i år har SINTEF Fiskeri og havbruk deltatt på fagmessa Aqua Sur i Chile. I august skal selskapet naturlig nok være med på å sette sitt preg på konferansedelen av havbruksmessa NorFishing i hjembyen Trondheim.

Felleseuropeisk anlegg
Sammen ønsker SINTEF og NTNU å etablere et felleseuropeisk forskningsanlegg for sjøbasert oppdrettsteknologi på Trøndelagskysten – et fullskala anlegg som kan brukes til utvikling og utprøving av nye merdkonsepter, nye oppdrettsbåter og utstyr som overvåkingsteknologi.

Av EU-kommisjonen har SINTEF og NTNU fått en halv million Euro til å kartlegge behov og ønsker i den europeiske havbruksnæringen når det gjelder et slikt anlegg. Responsen på undersøkelsen har vært god. De foreløpige resultatene fra behovskartleggingen vil bli presentert på et seminar som SINTEF arrangerer under Aqua 2006.

”Linking Biology and Technology”
Det andre SINTEF-seminaret under Aqua 2006 har tittelen ”Linking Biology and Technology – the Norwegian Story”.

– Ingen har vel i sterkere grad enn Norge vært opptatt av å utvikle oppdrettsteknologi på biologiens premisser. Nettopp det ønsker vi å markere i Firenze, sier seniorrådgiver Torgeir Edvardsen.

Aqua 2006 starter onsdag 10. mai og varer til lørdag 13. mai. Havbruksforskningens europeiske og amerikanske hovedorganisasjoner står i fellesskap bak konferansen som arrangeres hvert sjette år.

Av Svein Tønseth