Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF øker innsatsen innen regional utvikling og næringspolitikk

SINTEFøker innsatsen innen regional utvikling og næringspolitikk. Forskningskonsernet utnevner en av sine mest sentrale ledere til å lede arbeidet.

Tor Ulleberg har vært konserndirektør for SINTEF Teknologi og samfunn i mer enn ti år. I denne posisjonen har han stått helt sentralt i oppbyggingen av SINTEFs samfunnsforskning og forskning på områdene produksjon, industriell økonomi og logistikk.

Ulleberg overtar en nyopprettet stilling som virksomhetsdirektør med ansvar for regional utvikling og næringspolitikk. Han vil rapportere direkte til konsernsjef Unni Steinsmo.

- Med dette grepet setter vi en av våre mest erfarne ledere inn for å lede arbeidet med regional utvikling og næringspolitikk. Dette innebærer en opptrapping av vår innsats på disse områdene, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

Økt satsing på regional utvikling
I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen at det skal gjennomføre en forvaltningsreform i Norge, som skal gi økt myndighet til et nytt regionnivå som opprettes innen 2010. Dette er en del av utgangspunktet for SINTEFs økte fokus innen regional utvikling.

I sin nye funksjon får Tor Ulleberg ansvar for å videreutvikle regionale modeller for samhandling mellom forskning og utvikling, myndigheter og næringsliv. Det vil bli arbeidet med å utvikle konkrete handlingsplaner, hvor Trøndelag gis spesielt høy prioritet i samarbeid med NTNU og regionale myndigheter.

Næringspolitikk og innovasjon
Tor Ulleberg får også ansvar for å videreføre arbeidet med prosjektet ”Norge 2020”. Dette er et samarbeid mellom SINTEF og NTNU knyttet til studier og faktagrunnlag for næringspolitikk og innovasjon, og videre utvikling av kunnskapssamfunnet.

Dette innebærer blant annet at Ulleberg skal lede prosessen med å finne en optimal organisering, involvering og forankring for dette arbeidet ved SINTEF og NTNU.

Tonje Hamar tar over som konstituert konserndirektør for SINTEF Teknologi og samfunn med virkning fra 1. november. Hun er også konserndirektør for SINTEF Helse.


 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Konsernsjef Unni Steinsmo, telefon 93 05 93 80

Virksomhetsdirektør Tor Ulleberg, telefon 93 05 87 40