Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og NTNU går inn i foreningen Trøndelags Europakontor fra 1. januar 2007

- SINTEF har meget stor aktivitet mot EUs forskningsprogrammer, og er den norske forskningsaktøren som henter flest forskningsoppdrag med finansiering fra EU.

- De siste årene har vi hentet ut ca. 100 millioner kroner per år i forskningsmidler fra EU. Når EUs 7. rammeprogram for forskning starter fra 2007, er vårt mål å fordoble denne aktiviteten, sier visekonsernsjef Reidar Bye i SINTEF.

Han viser også til at SINTEF og NTNU øker sine ambisjoner som regionale aktører, med spesielt fokus på regioner hvor SINTEF har stor aktivitet. På denne bakgrunn er det naturlig å gå inn i Trøndelags Europakontor, sammen med NTNU. SINTEF vil også ha praktisk bruk for kontoret i Brussel, blant annet til bruk for møter.
 
 
Regionalt samarbeid viktig for NTNU
- NTNU har ambisjon om å være internasjonalt fremragende sammen med SINTEF. Et viktig ledd i strategien for å nå et slikt mål er nært og godt samarbeid med aktører på regionalt nivå, slik vi er blitt anbefalt i den OECD-rapporten som nylig ble fremlagt. At NTNU og SINTEF går inn som medlemmer i Trøndelags Europakontor er en naturlig konsekvens av dette, sier direktør ved NTNU, Per Ivar Maudal.
 
 
Europakontoret fortsetter den positive utviklingen
– Det føles riktig og godt å få med disse institusjonene som nye eiere. De representerer de sterkeste kompetansemiljøene vi har i Midt-Norge, sier Milian Myraunet, styreleder i Trøndelags Europakontor. Målet er å koble dette opp mot forskning og utvikling i EU som Trøndelagsregionen kan dra nytte av i sin utvikling. Med NTNU og SINTEF med på laget står vi enda sterkere i denne satsingen, avslutter Myraunet.
 
- SINTEF og NTNUs inntreden i Europakontoret er et viktig steg i den regionale internasjonaliseringsprosessen i Trøndelag, sier daglig leder av Trøndelags Europakontor, Stein Ivar Mona.
Dette gir Europakontoret større ressurser og et større grunnlag til å forsterke arbeidet med forskning og utvikling i tiden fremover.
- Både NTNU og SINTEF ligger langt fram i sin forskningsaktivitet og det er ikke tvil om at disse organisasjonene har et stort europeisk og internasjonalt potensial, spesielt gjennom deltagelse i prosjekter og programmer i regi av EU, avslutter Stein Ivar Mona.
 
For mer info, kontakt:
 
Reidar Bye, visekonsernsjef i SINTEF, tlf. 970 74 306
Stein Ivar Mona, Daglig leder, Trøndelags Europakontor, tlf.  + 32 473 919 621