Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og Four Seasons Venture inngår samarbeid

Avtale styrker nyskapingsarbeidet i SINTEF.

SINTEF inngår samarbeid med Four Seasons Venture-gruppen, som er et av Nordens ledende miljøer innenfor venture og risikokapitalinvesteringer. Avtalen gir økt tilgang til kapital og kompetanse for å industrialisere ideer og teknologi med utspring i SINTEFs forskningsmiljøer.

Samarbeidet gjennomføres ved at Four Seasons Venture-gruppen trer inn som aksjonær i to av SINTEFs investeringsfond. Disse fondene eier andeler i åtte bedrifter, som er opprettet på grunnlag av ideer fra SINTEFs forskningsvirksomhet.

Som følge av avtalen vil Four Season Ventures investeringsfond FSV V eie 75 % av Sinvent Venture AS og SINTEF Venture AS. SINTEF beholder de resterende 25 %, og vil fortsatt bidra aktivt til å utvikle de bedriftene som fondene har eierandeler i.

Oppretter nytt fond og frigjør ressurser til nyskaping
For SINTEF vil avtalen gi inntekter og frigjøre ressurser som kan benyttes til å bringe fram teknologi og enda flere bedrifter i en tidlig utviklingsfase. I tillegg vil en del av midlene gå til oppfinnere og fagmiljøer i SINTEF som har skapt teknologiene som bedriftene er basert på.

SINTEF oppretter nå et nytt investeringsfond, som vil investere i nye knoppskytingsbedrifter. Avtalen med Four Seasons Venture omfatter ikke det nye fondet, andre investeringsfond eller bedrifter hvor SINTEF har eierskap.

I det løpende arbeidet for å utvikle framtidige bedrifter vil SINTEF samarbeide med både Four Seasons Venture og andre miljøer etter behov. 

Profesjonell kapital og kompetanse
- Det er svært krevende å utvikle ideer fra forskning fram til vellykket industrialisering. SINTEFs styrke ligger i å bringe fram teknologi fra egne miljøer, og bidra til å utvikle bedrifter i tidlig fase. For å lykkes i de neste fasene er det avgjørende å få inn profesjonell kapital og kompetanse som bringer bedriftene videre i konkurranseutsatte markeder. Her vil Four Seasons Venture bidra sterkt med sin erfaring og internasjonale markedskunnskap, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

- Four Seasons Venture ser på samarbeidet med SINTEF som spennende. Som investeringsmiljø berømmer vi den innsatsen som allerede er gjort for å kommersialisere teknologi fra forskningsmiljøene ved SINTEF. Vår rolle blir å bidra i å utvikle selskapene videre inn i industrialiseringsfasen. Vi er stolte over å ha investert nærmere NOK 200 millioner i Trondheimsregionen de seneste årene, sier Andreas Teilman, Partner i Four Seasons Management. 

Demonstrerer kvalitet i bedriftsporteføljen
- Four Seasons Venture går med dette inn som partner i en portefølje av bedrifter med basis i SINTEFs miljøer. Dette demonstrerer kvaliteten i porteføljen, og i nyskapingskonseptet SINTEF har fulgt siden 2002. Samarbeidet gir oss fornyet styrke til satsing langs de samme linjene for å ta fram enda flere gründerbedrifter, sier Unni Steinsmo.

Four Seasons Venture har tidligere bistått i tilsvarende transaksjoner gjennom oppkjøp av hele investeringsporteføljer i Norge og Sverige. Dette omfatter kjøp av SND Invest i 2003 og Trøndelag Vekst i 2006, samt transaksjoner med Skandia Liv i 2005 og Aggregate Media i 2006 i Sverige. 

Four Seasons Venture er et partnerskap med aktivitet i hele Norden, og med lang erfaring fra utvikling av små og mellomstore teknologiselskaper. Fra oppstarten i 1985 har selskapet demonstrert vilje og evne til å arbeide langsiktig med gründere og medeiere. Ved avtaleinngåelsen har SINTEF lagt stor vekt på selskapets dokumenterte resultater i å utvikle bedrifter i Norge og Norden. Rådgivere for Four Seasons Venture i transaksjonen var Steinvender ASA (corporate finance), Schjødt (advokat) og BDO Noraudit (finansiell).

Kontaktpersoner:

SINTEF:
Reidar Bye, visekonsernsjef. Telefon: 97 07 43 06
Anders Lian, adm.direktør Sinvent AS. Telefon: 91 10 54 11

Four Seasons Venture:
Andreas Teilman, Partner. Telefon: 91 57 55 91
Knut Frigaard, Group Partner. Telefon: 90 18 67 89

Fakta om SINTEF:
SINTEF-gruppen er Europas fjerde største og Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Rundt 1800 ansatte produserer ny kunnskap og nye løsninger til kunder i inn- og utland, basert på forskning og utvikling innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag. Omsetningen i 2005 var NOK 1,8 mrd., hvorav internasjonal aktivitet utgjorde 15 prosent.

SINTEF ser det som en viktig del av sin samfunnsrolle å bidra til at det blir skapt flere bedrifter og arbeidsplasser som følge av den omfattende forskningsaktiviteten selskapet representerer. SINTEF Holding er etablert for å skille aktivitet i grenseland mellom kommersiell virksomhet og forskning ut fra kjernevirksomheten. Selskapet Sinvent AS, som er en del av SINTEF Holding, har som oppgave å forvalte og utvikle SINTEFs eierandeler i nyetablerte selskaper, lisensavtaler og IPR-forvaltning.

Fakta om Four Seasons Venture-gruppen:
Four Seasons Venture-gruppen er en av Nordens ledende rådgivere for venturekapital innen industrien. Partnerskapet ble etablert i 1985, og forvalter i dag NOK 2,7 milliarder i investeringer og har kontorer i Oslo og Stockholm. Four Seasons Venture-fondene investerer både direkte i enkeltselskaper og gjennom kjøp av porteføljer med direkteinvesteringer. I begge markeder søker selskapet gjennom aktivt eierskap å bistå talentfulle gründere og ledere i å bygge og utvikle enestående selskaper. Tidligere og nåværende investeringer inkluderer Agresso, Provida, Infostream, Opera Software, Tradedoubler, Chipcon, Odim, Biotec Pharmacon, Reslink, Reslab, SmartMotor og Ikivo.

Følgende åtte bedrifter inngår i porteføljen som Four Seasons Venture går inn i:
Biosergen AS, Comex AS, Crusin AS, Metaphor AS, Mison AS, Nacre AS, ResMan AS, ReVolt Technology AS.