Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF legger ned avdeling

En kraftig nedgang i ordretilgangen fra offentlig sektor, fører til at SINTEF legger ned avdelingen IFIM (Institutt for industriell miljøforskning) – en av fire SINTEF-avdelinger som driver organisasjons- og arbeidslivsforskning.

Avdelingen har 18 ansatte.

– Vi har godt håp om at flesteparten av de berørte vil være sikret fortsatt arbeid andre steder i SINTEF og i det øvrige forskningsmiljøet i Trondheim. Det handler om medarbeidere med svært høy kompetanse, sier konserndirektør Tor Ulleberg i SINTEF Teknologi og samfunn.

Ulleberg opplyser at SINTEF samlet sett opplever en vekst i oppdragsmengden innenfor organisasjons- og arbeidslivsforskning, men at det stadig er blitt tyngre å selge inn prosjekter til offentlig sektor på området.

– Dette rammet IFIM, som tradisjonelt har vært orientert nettopp mot dette markedet. Vi satser imidlertid offensivt og vil selge inn den høye kompetansen vi har i enda større grad mot privat sektor, sier Ulleberg.

IFIM ble opprettet i 1958 på grunnlag av en donasjon fra A/S Freia. Instituttet var det første i Norden som brukte miljøbegrepet i navnet sitt. IFIM har vært en del av SINTEF siden 1972.

– Instituttet har i alle år konkurrert om sine oppdrag på en imponerende måte, men en serie omstendigheter har gjort konkurransen om offentlig sektors forskningsmidler tøffere, sier Ulleberg.

Han viser til at de offentlige anbudene på dette feltet hver for seg har blitt mindre.

– Samtidig har universitetssektoren bygget ut sin oppdragsvirksomhet. Også konkurrerende institutter har betydelig høyere statlig grunnfinansiering enn IFIM, sier Ulleberg.

Han legger heller ikke skjul på at han synes myndighetene har løpt fra løfter de kom med da Arbeidstilsynet ble flyttet fra Oslo til Trondheim.

– Nærheten til det sterke miljøet for arbeidslivsforskning ved SINTEF og NTNU ble brukt som begrunnelse for valget av nettopp Trondheim. Politikerne lovet den gangen å følge opp med økte prosjektbevilgninger til Trondheims-miljøet. Men disse pengene har uteblitt, sier Ulleberg.