Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF deltar i storprosjekt i Singapore

Denne måneden starter arbeidet i Singapore med å bygge et gigantisk underjordisk lager for olje fra MidtØsten til hele SørøstAsia. SINTEF og Multiconsult skal stå for prosjektledelse gjennom hele byggefasen.
Eksperter samlet på stedet i Singapore der oljelagrene skal bygges. 
Norsk kompetanse har i lang tid hatt en særstilling utenlands når det gjelder bygging og bruk av ulike typer underjordsanlegg. Dette gjelder ikke minst for bergtekniske planlegginger og undersøkelser der nordmenn har vært engasjert i flere utenlandske tunnelprosjekter.
SINTEF Byggforsk deltar for eksempel som rådgiver i byggingen av en over 20 kilometer lang kloakktunnel under Hong Kong, er med i planleggingen av undersjøiske tunnelprosjekter på Island og Færøyene, og har inngått forskningssamarbeid med China Railway Tunnel Design Institute.


4 millioner kubikkmeter
For to år siden fikk SINTEF-forskere sin første kontrakt på de bergtekniske forundersøkelsene i Singapore, og jobbet den gang sammen med det lokale firmaet TriTech. Det ble da gjort undersøkelser for å bestemme hvor de underjordiske lagerrommene skulle ligge og hvor store og dype de måtte være. I fjor glapp imidlertid jobben med en mulighetsstudie. Denne gikk til et fransk selskap, men nå er SINTEF sammen med Multiconsult på banen igjen.

Det er regjeringen i Singapore som står som statlig eier av prosjektet. Totalvolumet til lagrene er satt til 4 millioner kubikkmeter, og i første fase som starter allerede 17. august, skal et lager på 1.47 millioner kubikkmeter påbegynnes.

De tre delene i oppdraget - prosjektledelse, teknisk rådgivning og designutførelse – skal gjennomføres av konsortiet SINTEF- TriTech - Multiconsult.
Prosjektet er ment å gå over fem år og konsortiets oppdrag har en totalramme på 37 millioner kroner, opplyser sjefsforsker Ming Lu ved SINTEF Byggforsk.


Arbeidsstokk i Trondheim
SINTEF vil være med på å lage anbudsdokumentene og delta i oppfølgingen av arbeidene. Forskerne vil også i etterkant og sammen med Multiconsult, sjekke og godkjenne utførte løsninger.
- Det vil være for dyrt å ha et operasjonelt korps av folk i Singapore, men vi skal ha en prosjektleder som vil være her permanent, sier Ming Lu. - Resten av arbeidsstokken vil befinne seg i Trondheim og Oslo og utføre oppdraget herfra. Overslag tilsier at det kan bli snakk om inntekter på i nærheten av åtte millioner kroner over de neste fem årene på hver av de norske partene. Samarbeid med andre norske firmaer i bransjen vil også bli viktig, understreker Lu.

Anerkjennelsen av den norske kompetansen er nesten like viktig som størrelsen på honoraret, ifølge SINTEF-forskeren. Kontrakten er et resultat av bevisst satsing på en bestemt type prosjekt og engasjement samt geografisk region. SINTEF vil også bli markedsført på en større utstilling i Singapore nå i høst.