Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF deltar i åtte Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Norges forskningsråd kunngjorde i dag hvilke søkere som er valgt ut for å etablere Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SINTEF kom svært godt ut av tildelingen, og deltar i åtte av de 14 sentrene.

Forskningsrådets mål med SFI er å identifisere og utvikle forskningsmiljøer med høy vitenskapelig kvalitet, innenfor områder med potensial for å skape ny næringsvirksomhet.

I alt ble det levert 58 søknader, og i dag kunngjorde kunnskapsminister Øystein Djupedal hvilke 14 miljøer som er valgt ut til å etablere SFI’er.

SINTEF deltar i åtte av de utvalgte SFI’ene. Dette er følgende:

  • COIN – Concrete Innovation Centre (SINTEF vertsinstitusjon)
  • CREATE – Centre for Research-based Innovation  in Aquaculture Technology (SINTEF vertsinstitusjon)
  • Norwegian Manufacturing Future (SINTEF vertsinstitusjon)
  • Center for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum Activities
  • Multiphase Flow Assurance Innovation Centre
  • Structural Impact Laboratory - SIMLab
  • Innovative Natural Gas Processes and Products
  • Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare

- Dette er oppmuntrende og svært viktig for SINTEF. Våre søknader holder høy kvalitet, og vi har nå fått en kvalifisert ekstern vurdering av at våre forskningsmiljøer holder en høy standard, sier konsernsjef Unni Steinsmo.

Under Forskningsrådets utdelingsseremoni ble senteret Multiphase Flow Assurance Innovation Centre, der SINTEF er med som partner, spesielt framhevet.

Senteret skal frambringe ny kunnskap som vil gi økt oljeutvinning. Teknologien som utvikles vil gjøre det mulig å transportere ubehandlet olje/gass over langt større avstander enn det som er mulig i dag. Senteret skal bidra med kunnskap som vil styrke leverandørindustriens konkurransekraft, og det forventes at kompetansebyggingen vil lede til nye bedriftsetableringer.
 
I alle prosjektene samarbeider SINTEF med andre forskningsmiljøer og med aktører i norsk industri. Samarbeidet mellom SINTEF og NTNU er framhevet spesielt av Forskningsrådet, men SINTEF samarbeider også med IFE og Universitetet i Oslo i noen av prosjektene.

 – Det er viktig at forskningsmiljøene viser vilje til å samarbeide med hverandre og med næringslivet. På denne måten bygger vi landslag, og utvikler sterkere industri- og forskningsmiljøer i Norge, sier Unni Steinsmo.

Hun viser også til at det er søkt om flere prosjekter av meget høy kvalitet som ikke nådde opp denne gangen. – Det er gode prosjekter som ikke ble plukket ut nå, som er viktige for norsk industri. Fra vår side vil vi oppfordre Forskningsrådet og myndighetene om å sørge for at også disse kan realiseres, sier Steinsmo.

Norges forskningsråd bidrar med 140 mill kroner pr år til sentrene. I tillegg bidrar forskningsinstitusjonene og industrien med sine andeler.

- Dette blir et stort løft for SINTEF, men jeg er overbevist om at vi skal lykkes. Denne satsingen vil bidra til å gi oss internasjonal status som et ledende forskningsmiljø, og synliggjøre dette for kunder, forskere og studenter, sier Unni Steinsmo. 


Kontaktperson:
Konsernsjef Unni Steinsmo, telefon 93 05 93 80

(Pressemelding 16. juni 2006)