Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF anker skattedom fra Trondheim tingrett

Forskningsstiftelsen SINTEF anker en dom om skatteplikt fra Trondheim tingrett. Hvis dommen blir stående, vil det innebære at det innføres skatt på forskning i Norge. – Dommen er uholdbar for norsk forskning, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo. Hun krever at regjeringen må ta grep for å sikre at det ikke innføres skatt på forskning.

SINTEF stevnet i mars 2006 staten ved Sør-Trøndelag fylkesskattekontor, fordi overligningsnemda i Trondheim har vedtatt å ilegge SINTEF både inntektsskatt og formuesskatt. I Trondheim tingrett vant staten fram med sitt skattekrav. 

SINTEF vil anke saken, fordi den bryter med all tidligere ligningspraksis for forskningsinstitutter. Forskning i Norge har aldri vært skattepliktig.

Brudd med norsk forskningspolitikk
Retten legger til grunn at SINTEF er skattepliktig blant annet fordi en vesentlig del av inntektene kommer fra oppdragsforskning. – Dette bryter kraftig med norsk forskningspolitikk. Oppdragsforskning er et helt vesentlig element i offentlig finansiert forskning i Norge, sier konsernsjef Unni Steinsmo.

I dommen heter det at ”forskning som aktivitet er ikke fritatt for skatteplikt”. SINTEF mener at dette bryter med en samlet politisk oppfatning i Stortinget. Ingen politiske partier mener det skal være skatteplikt på forskning i Norge.

Reduserer mulighetene for EU-oppdrag
Dersom en slik dom blir stående, vil det redusere norske forskningsinstitutters muligheter til å hente forskningsoppdrag og finansiering fra EU. I 2007 starter EUs 7. rammeprogram for forskning. Her kan ikke-kommersielle forskningsinstitutter få opp til 75 % finansiering for forskningsoppdrag, mens kommersielle virksomheter bare kan få 50 %.

- Hvis staten i Norge definerer forskning som kommersiell virksomhet, er det stor fare for at EU gjør det samme. Det vil være svært alvorlig, og vil bidra til å flytte forskning og kunnskap ut av Norge. Også ut fra dette er SINTEF nødt til å anke tingrettens dom, sier Unni Steinsmo.

Regjeringen må fjerne skatt på forskning
SINTEF forventer at myndighetene tar tak i denne problemstillingen. Om nødvendig må det gjøres en lovendring for å slå fast at forskning ikke er skattepliktig. – Vi setter pris på at kunnskapsministeren klart har uttalt at det ikke skal være skatt på forskning. Regjeringen må ta tak i dette spørsmålet umiddelbart. Dette kan gjøres på prinsipielt grunnlag, uavhengig av den enkeltsaken som nå går i rettssystemet. Norsk forskning kan ikke leve med at et så viktig spørsmål ikke avklares raskt, sier Unni Steinsmo.


Fakta om SINTEF:
SINTEF-konsernet er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Rundt 2000 ansatte produserer nye løsninger til kunder i inn- og utland, basert på forskning og utvikling innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag.

Omsetningen i 2005 var NOK 1,8 mrd, hvorav internasjonal virksomhet utgjorde 15 prosent.

SINTEF-konsernet består av følgende konsernområder: SINTEF Helse, SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF IKT, SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Marin, SINTEF Olje og energi og SINTEF Byggforsk. Juridisk er konsernområdene organisert i en stiftelse og fire hel- og deleide forskningsaksjeselskaper. Det er ingen kommersielle eiere som kan ta ut utbytte av virksomheten.

SINTEF har etablert SINTEF Holding for å skille aktivitet i grenseland mellom kommersiell virksomhet forskning ut fra kjernevirksomheten. SINTEF Holding er skattpliktig, og består av strategisk eierskap og nyetableringer som i sin natur er skattpliktige virksomheter. SINTEF ser det som en viktig del av sin samfunnsrolle å bidra til at det blir skapt flere bedrifter og arbeidsplasser som følge av den omfattende forskningsaktiviteten selskapet representerer.