Til hovedinnhold
Norsk English

SFI: NTNU, IFE og SINTEF har fått SFI innen eFelt og Integrerte operasjoner

NTNU i nært samarbeid med SINTEF og IFE er i dag utpekt som Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen Integrerte operasjoner (olje og gass) av Norges forskningsråd, og vil motta en forskningsbevilgning på ca. 10 millioner kroner per år i årene fremover.

Norges forskningsråd har idag utpekt NTNU i nært samarbeid med SINTEF og IFE som Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen eFelt og Integrerte operasjoner for olje- og gassvirksomheten. En forskningsbevilgning på 10-12 millioner per år vil bli tildelt sentret.

Sentret skal utvikle ny kunnskap, metoder og løsninger innen dette viktige området, og samtidig utdanne morgendagens studenter.  Dette er et nasjonalt senter, og NTNU, SINTEF og IFE inviterer også de andre norske universitets- og forskningsmiljøene til samarbeid.

Oljeindustrien ved OLF (Oljeindustriens Landsforening) har estimert ekstraverdiene av hurtig innføring av Integrerte operasjoner på norsk kontinentalsokkel til å være totalt 250 milliarder kroner i perioden 2005-2015. NTNU, SINTEF og IFE skal gjennom dette nye forskningssentret være en betydelig bidragsyter for å oppnå disse gevinstene.

Et unikt samarbeid mellom de 3 internasjonalt sterke forskningsmiljøene, sammen med Hydro og Statoil, har lyktes i å trekke i havn denne store forskningsbevilgningen på 10-12 millioner kroner per år over 5-8 år.

Sentret for e-Drift og Integrerte operasjoner er allerede etablert, og i tillegg til Hydro og Statoil, er også Total, Gaz de France, Kongsberg Maritime og Aker Kværner blitt medlemmer. Disse selskapene er med på å finansiere en betydelig andel av et årlig totalbudsjett på rundt 40 millioner kroner.

Sentret har etablert samarbeid med ledende universiteter i Europa, USA og Japan. Sentret flytter i disse dager inn et nytt bygg på Lerkendal, ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, og knytter dermed sammen operasjonsrommene til NTNU, SINTEF og IFE i Trondheim, Bergen, Stavanger og Halden. 

Integrerte operasjoner medfører en total integrasjon av organisasjonene som jobber offshore og på land, ved en gjennomgripende digitalisering av alle aktiviteter. Landbasert og offshorebasert arbeid smelter sammen, og personer og grupper knyttes sammen i avanserte operasjonsrom. Olje- og gassfelt kan betjenes og styres fra land, og man kan se for seg helt nye samarbeidsrelasjoner internt i oljeselskapene og mellom leverandørbedriftene og oljeselskapene. Dette får gjennomgripende konsekvenser for hvordan morgendagens olje- og gassfelt drives. Oljeindustrien beveger seg i retning av å bli, i enda større grad enn før, en høyteknologisk industri, hvor arbeidsprosesser og sikkerhet står sentralt sammen med den nye teknologien.      

Kontaktpersoner:

Styreleder Professor Jon Kleppe (Mobil: 918 97 300)
Daglig leder Jon Lippe (Mobil: 918 97 033)
Informasjonsdirektør ved NTNU Anne Katharine Dahl (Tel: 73 55 01 21)

(Pressemelding 16. juni 2006)