Til hovedinnhold
Norsk English

SFI: Millioner til marin forskning gjennom CREATE

- Nå kan norske utstyrsleverandører innen fiske- og oppdrettsnæringa forbli verdensledende på lang sikt. Det sier forskningsleder Jostein Storøy ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Instituttet fikk i dag status som ”Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med NTNU og fem av de største norske utstyrsleverandørene innen marin teknologi i Norge som samarbeidspartnere. Hovedkriteriet for utvelgelsen av senteret var potensialet for verdiskaping.

Senteret bærer navnet CREATE (The Centre for Reasearch-based innovation in Aquaculture Technology) og får et totalt budsjett på 175 millioner kroner, fordelt på åtte år. En av de ambisiøse ideene forskningsmiljøet ved SINTEF Fiskeri og havbruk har lansert, er et gigantisk mobilt oppdrettsanlegg som vet hjelp av høyteknologi kan heve og senke merdene avhengig av værforholdene.

Instituttet utvikler avansert teknologi til bruk i fisk- og oppdrettsnæringen i tett samarbeid med store utstyrsleverandører med internasjonale ambisjoner. Målet er å hjelpe dem til å vokse i takt med oppdrettsnæringa som stadig blir viktigere i Norge og utlandet.

Storøy og hans kolleger tror at SFI-statusen vil gjøre det lettere for senteret å knytte til seg nye samarbeidspartnere, som igjen vil gjøre det lettere å fortsette arbeidet når de åtte årene med støtte fra Forskningsrådet er forbi.

Kontaktpersoner:

Arne Fredheim:
Mobil: 93459721, e-post:
Jostein Storøy:
Mobil: 93034316, e-post:

(Pressemelding 16. juni 2006)