Til hovedinnhold
Norsk English

RFID-lab opprettet på SINTEF

Dataforeningen, GS1 Norway, Den Norske Emballasjeforening, SINTEF og Handels- og servicenæringens hovedkontor har gått sammen om å opprette RFID Innovasjonssenter AS. Senteret skal ha testlaboratorium RFIDlab hos SINTEF i Oslo.

Mens strekkoder bare kan leses med fri sikt og med kort avstand, kan RFID-brikker (RadioFrekvensIDentifikasjon) leses selv om de er dekket av andre gjenstander og på avstand. Anvendelsene av RFID-brikker er i rivende utvikling og hittil er det solgt over 4 milliarder til forskjellige formål.

Mulighetene for å spore varer, dyr og i en del tilfelle mennesker, blir radikalt endret med RFID. Dette vil ha stor betydning innen lagerkontroll, varehandel, i helsesektoren og i sikkerhetssystemer.

– Det er viktig at vi nå har fått et sted både for utforming av forretningsmessig tenkning, og at Norge endelig har fått unike muligheter for utprøving og utvikling av nye løsninger innen denne teknologien, sier senterets daglige leder Roar Lorvik.

– Siktemålet vil være at vi hele tiden skal ha tilgang til, og kunne arbeide med, de nyeste teknologiske løsninger. Det er derfor viktig at bedriftene vurderer de strategiske muligheter og utfordringer som ligger i RFID-teknologien og tar initiativ til praktiske pilotprosjekter som tar i bruk de mulighetene senteret representerer.

Offisiell åpning av senteret vil skje 3. mai.

Kontaktpersoner:
Styreleder Sigmund Berle Jensen, GS1, tlf. 977 89 433, e-post:
Daglig leder Roar Lorvik, tlf. 920 11 095, e-post:
Fra SINTEF, Prosjektsjef Jostein Hernes, tlf. 73592705, e-post: