Til hovedinnhold
Norsk English

Reinere enn vanlig diesel – slik kan trær bli drivstoff

Biodiesel produseres allerede i dag, hovedsakelig med rapsolje som råstoff. Men norsk klima umuliggjør produksjon av store mengder raps i Norge. Denne typen biodiesel er dessuten av dårligere kvalitet enn vanlig diesel.

Derimot har vi gode forutsetninger for produksjon av neste generasjon biodiesel, som  vil basere seg på bruk av trevirke som basisråstoff. Sluttproduktet vil også bli langt renere enn både tradisjonell diesel og dagens biodiesel, ifølge Støa og Sørum.

Forvandling i to trinn
I dag finnes ingen kommersielt tilgjengelig teknologi som omgjør trevirke til diesel.
Forvandlingen må skje i to trinn. Første trinn vil bestå i en ufullstendig forbrenningsprosess (forgassing), som omgjør trevirket til energiholdig gass og CO2.

I neste trinn vil den energirike gassen bli gjort flytende. Til dette finnes en kjent kjemisk prosess som også kan omvandle naturgass og forgasset kull til syntetisk diesel.

Reint drivstoff av høy kvalitet
I motsetning til tradisjonell diesel, vil diesel fra trevirke verken inneholde svovel eller aromater. Den vil ha høy kvalitet og i tillegg gi reduserte partikkelutslipp i eksosen.

Av Svein Tønseth