Til hovedinnhold
Norsk English

Reidar Bye blir visekonsernsjef i SINTEF

Reidar Bye vil med umiddelbar virkning tiltre stilling som visekonsernsjef i SINTEF. Han vil samtidig fortsette som økonomidirektør. Reidar Bye vil som visekonsernsjef være stedfortreder for konsernsjef. Dette innebærer en styrking av konsernledelsen i SINTEF.

- Reidar Bye har i løpet av kort tid vist stor evne til å sette seg inn i, og forstå, SINTEFs virksomhet. Han er en dyktig leder som vil kunne tilføre SINTEF mye, sier konsernsjef Unni Steinsmo.

Reidar Bye begynte som økonomidirektør i SINTEF 15. september 2005. Da kom han fra Norske Skog og stillingen som fabrikkdirektør ved papirfabrikken i Skogn.


Kontaktperson, Unni Steinsmo, Konsernsjef i SINTEF, tlf. 930 59 380