Til hovedinnhold
Norsk English

Pressemelding om e-post-feil

SINTEF sendte fredag 13. januar ut følgende pressemelding, i forbindelse med e-post-feilen som ble gjort i en undersøkelse av livmorhalskreft:

Trondheim, 13. januar 2006  

SINTEF beklager e-post-feil

 
Rett før jul, mottok 220 unge kvinner som deltok i en SINTEF-undersøkelse om livmorhalskreft, en e-post fra SINTEF. E-posten gjaldt en adresseforandring til undersøkelsens forsøksstasjon på SINTEF-området i Trondheim.
 
Ved en feil fra SINTEFs side, ble informasjonen om adresseendringen sendt ut til samtlige deltakere i undersøkelsen, og ikke som en blindet forsendelse til hver enkelt (blindkopi). Det ble derfor synlig for undersøkelsens deltakere hvem som var de øvrige deltakerne. Dette er et brudd på personvernet og behandlingen av personopplysninger. Dette tar SINTEF svært alvorlig og beklager at dette kunne skje.
 
SINTEF vil likevel understreke at e-posten ikke innholdt opplysninger fra selve undersøkelsen, slik vi har fått inntrykk av gjennom mediedekningen i dag. Det var navnene på deltakerne som ble synlige for de øvrige.
 
SINTEF har i dag sendt ut informasjon om hva som har skjedd, samt en beklagelse til hver enkelt deltaker i undersøkelsen. I tillegg har SINTEF orientert Datatilsynet om saken og de faktiske forhold. SINTEF lover nå å skjerpe sine rutiner for å unngå at en slik feil skjer igjen.
 
– Som forskningsinstitutt er vi helt avhengig av å ha publikums tillit. Deltakere i forskningsstudier skal ikke være i tvil om at personnavn aldri offentliggjøres. Derfor tar vi denne episoden svært alvorlig, og vi skal gjøre hva vi kan for å hindre at noe lignende skjer igjen.
 
Tonje Hamar
Konserndirektør
SINTEF Helse