Til hovedinnhold
Norsk English

NTNU og SINTEF styrker samarbeidet – vil bli blant de beste i verden

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og forskningsinstitusjonen SINTEF har inngått en strategisk allianse for internasjonalt samarbeid. Målet er å utvikle forskningsmiljøet i Trondheim til å bli blant de beste i verden. Nasjonalt ønsker de to institusjonene større politisk innflytelse.

NTNU og SINTEF inngikk onsdag en avtale om å forsterke samarbeidet mellom institusjonene, for å stå bedre rustet i den internasjonale konkurransen. Sammen vil institusjonene vinne kampen om studenter, forskere, forskningsoppdrag og ressurser.

- Utfordringen for NTNU og SINTEF er å fremstå som attraktive partnere, både innenfor EUs forskningsprogrammer og i internasjonal forskning og utdanning for øvrig. Dette oppnår vi best gjennom en forpliktende allianse, sier NTNU-rektor Torbjørn Digernes og konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

Institusjonene vil også ha sterkere politisk innflytelse. –Vi ønsker å være premissgivere i den nasjonale nærings- og forskningspolitikken. Det bør være naturlig for våre politikere å bruke oss som kunnskapsbase når framtidens politikk skal utformes, sier Steinsmo og Digernes.

Verdens beste laboratorier i Trondheim?
Når universitetet og forskningsinstitusjonen nå inngår enda tettere samarbeid, er det under mottoet ”internasjonalt fremragende sammen”.

-  Ambisjonen er å være blant de beste i verden på fagområder som understøtter de sterkeste norske næringsklyngene; energi, materialer, maritim og marin, sier Torbjørn Digernes. Han legger til at satsing på nanoteknologi, informasjonsteknologi og bioteknologi vil være avgjørende i tiden framover, for å kunne opprettholde en sterk internasjonal posisjon.

Samarbeidet skal også intensiveres når det gjelder infrastruktur, ikke minst laboratorier. Målet er at NTNU og SINTEFs laboratorier skal være blant de fremste i verden. Institusjonene skal gå sammen overfor nasjonale og internasjonale aktører; både myndigheter og næringsliv, for å skaffe ressurser til denne satsingen. I denne sammenheng er det også aktuelt å etablere landslag, hvor norske forskningsmiljøer går sammen om de aller tyngste investeringene.

Verdiskaping
Unni Steinsmo viser til at det strategiske partnerskapet mellom SINTEF og NTNU allerede utløser en betydelig merverdi gjennom flerbruk. På årsbasis er mer enn 500 medarbeidere bidragsytere til begge institusjoner.

For norsk næringsliv har teknologimiljøet i Trondheim vært uvurderlig. De siste 25 årene har ansatte og studenter ved NTNU og SINTEF selv startet omtrent 170 bedrifter. I tillegg til egne etableringer, har teknologier fra NTNU og SINTEF dannet basis for en rekke nye forretningsområder og knoppskytinger utgått av eksis terende bedrifter. Kongsberg Simrad, Dynal og Vingmed Sound er eksempler på en type knoppskytinger som har skapt flere tusen arbeidsplasser.

I tillegg kommer den betydning NTNU og SINTEF har for utviklingen av norsk næringsliv generelt. Bare innenfor petroleumsvirksomheten har institusjonene bidratt sterkt til utbyggingsløsningene for Snøhvit og Ormen Lange – to av Europas største og mest innovative industriprosjekter.

Geminisentre
I perioden 2006-2010 skal det utvikles felles, strategiske satsinger innenfor disse områdene: Marin teknikk, biomarin, globalisering, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og materialer.

Dette er forskningsområder hvor begge institusjonene allerede har solide forskningsmiljøer, men hvor mulighetene for synergier gjennom samarbeid, er betydelig – også når det gjelder finansiering.

NTNU og SINTEF samarbeider fra før i 16 såkalte Geminisentre. Målet med sentrene er blant annet å koordinere arbeidet med søknader om større FoU-prosjekter og -programmer.