Til hovedinnhold
Norsk English

NTNU og SINTEF satser sammen på avansert mikroskopi

SINTEF og NTNU formaliserer sitt samarbeid innenfor transmisjonselektronmikroskopi. Fagfeltet er et viktig hjelpemiddel innen nanoteknologi og ved utvikling av nye materialer.

Konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF gratulerer NTNU-professor Randi Holmestad og SINTEF’s John Walmsley med etableringen av det nye Gemini-senteret. Foto: Geir Otto Johansen.

De to institusjonene har gått sammen om å opprette et såkalt Gemini-senter innen transmisjonselektronmikroskopi (TEM) – det 17. i rekken av slike sentre. 

I et Gemini-senter har de samarbeidende fagmiljøene felles strategiprosesser. Partene koordinerer også arbeidet med søknader om større forskningsprosjekter og -programmer. Sentrene arbeider i tråd med visjonen: ”Være internasjonalt fremragende sammen”.

I det nyetablerte senteret inngår NTNUs Institutt for fysikk og avdelingen Syntese og egenskaper ved SINTEF Materialer og kjemi.

Milliontedels millimeter
Det nye senteret disponerer tre TEM – avanserte ”forstørrelsesglass” som bruker elektronstråler til å ”se” inn i materialers indre og deres overflater.

Flaggskipet er et feltemisjons TEM, et instrument som har en rekke analysemetoder med nanometers oppløsning (1 nanometer = 1 milliontedels millimeter). I tillegg kan det ”se” inn i materialene på atomnivå.

TEM brukes til å bestemme sammenhengen mellom materialers struktur og deres egenskaper, og er et viktig hjelpemiddel ved utvikling av nye materialer.

Et klassisk eksempel: TEM gjør det mulig å se utfellinger i aluminium. Bildene viser hvordan atomer fra de tilførte fremmedmetallene i aluminiumlegeringer klumper seg sammen i bittesmå ”nåler”. ”Nålene” blir en slags armering i materialet, og mikroskopbildene bidrar med kunnskap som gjør det mulig å skreddersy denne armeringen.

Mange bruksområder
NTNU og SINTEF bruker også TEM til å studere aluminiumoverflater, nyutviklede membraner, materialer for hydrogenlagring, plast- og plastkompositter, biomaterialer, tynnfilm for elektronikkanvendelser, nanopartikler og solcellematerialer pluss keramiske materialer for bruk i brenselceller.

Dette mikroskopet, et feltemisjons TEM, som her bemannes av NTNUs Randi Holmestad og SINTEFs Bjørn Steinar Tanem, er det nye Gemini-senterets flaggskip. Foto: Svein Tønseth

Øker slagkraften
TEM-miljøet i Trondheim har en stor kontaktflate mot andre fagmiljøer nasjonalt – både innenfor NTNU/SINTEF-systemet, mot industri og instituttsektoren. Miljøet har også utstrakt internasjonalt samarbeid. 

– Senteretableringen gir en verdifull styrking av det eksisterende samarbeidet mellom NTNU og SINTEF på dette fagfeltet, sier fysikkprofessor Randi Holmestad ved NTNU.

– Slagkraften i et forskningsmiljø står og faller med antallet hoder. Ved NTNU utdanner vi forskere som forsvinner etter to til tre år med doktorgrads- eller post.doc-studier. Samarbeidet med SINTEFs forskere sikrer kontinuitet i forskningen, sier Holmestad.

Forsker Bjørn Steinar Tanem ved SINTEF Materialer og kjemi påpeker at senteretableringen er viktig for hjemhenting av kunnskap til Norge:

– Når SINTEF og NTNU posisjonerer og profilerer seg sammen på denne måten, blir det lettere å få gjennomslag når vi søker om deltakelse i store internasjonale prosjekter, sier Tanem.    

 Av Svein Tønseth