Til hovedinnhold
Norsk English

Norske støperier på verdenstoppen

Det nasjonale prosjektet ”Fremstøt – Fremtidens støperiteknologi” skal sikre kompetanseutvikling og vekst i en bransje hvor norsk industri allerede hevder seg i verdenstoppen.
11 norske bedrifter deltar sammen med SINTEF, NTNU og Forskningsrådet i prosjektet. Målet er et kunnskapsløft innenfor stykkstøping i aluminium – og ytterligere styrking av norske støperier og metalleverandørers konkurranseevne.

Prisbelønt
Norsk industri driver allerede stykkstøping av aluminium i verdensklasse. I 2004 ble Alcoa Automotive Castings tildelt den prestisjetunge prisen ”Casting of the year” av American Foundry Society.

Den prisbelønte bildelen blir til i Alcoas hypermoderne støperi på Lista, som får smeltet metall direkte fra naboen Elkem Aluminium. Samarbeidet reduserer begge bedriftenes energikostnader og arbeidsoppgaver.

Flere eksempler
Et liknende samarbeid finner sted i Høyanger. Her lager Fundo Wheels aluminiumfelger basert på flytende metall fra Hydro Aluminium. Fibo i Holmestrand er et tredje eksempel på at høykostlandet Norge kan produsere konkurransedyktige stykkstøpte aluminiumdeler til bilindustrien.

I tillegg har Norge et titalls mindre aluminiumstøperier, som leverer støpegods både til inn- og utland.

Hovedmål...
Hovedmålet med ”Fremstøt” er å utvikle innovative legeringer og ny støperiteknologi. Dette skal legge grunnlaget for prosesser og produkter i verdensklasse, både når det gjelder kostnadseffektivitet og kvalitet.

… og delmål
Prosjektet har følgende etterprøvbare delmål, som forventes å gi stor industriell nytteverdi:

• Utvikle og ta i bruk ny metode for fjerning av magnesium fra resirkulert aluminium.

• Etablere spesifikasjon for og leverandør av slitesterke legeringer til marine anvendelser.

• Utvikle og teste nye eller modifiserte varmebestandige legeringer til motorkomponenter.

• Videreutvikle metoder for kontroll og måling av hydrogen og inneslutninger, samt redusere omfang av og øke kontrollen i overhellingsprosesser.

• Demonstrere de ultimale egenskapene som det er mulig å oppnå i støpegods per i dag.

• Utvikle legeringer og videreutvikle lavtrykkstøpeprosessen for optimalisering av mekaniske egenskaper i tykkvegget støpegods.

• Optimalisere bruk av coating, vakuum/utlufting og kjølebetingelser i press- og lavtrykkstøping.

• Utvikle og ta i bruk en lavtrykkstøpeenhet med integrert smeltebehandling, for små og mellomstore bedrifter.

• Etablere et internasjonalt konsortium med bransjeforeningen Norsk Industri for FoU-søknad til EUs 7. rammeprogram.

Av Svein Tønseth

Les også hovedsaken: Norske støpeeksperter hjelper bilindustrien

Les også: Stykkstøping styrker sin posisjon i bilsektoren