Til hovedinnhold
Norsk English

Norske støpeeksperter hjelper bilindustrien

SINTEF, NTNU og Hydro spiller på lag med bilprodusentene Ford, Daimler-Chrysler og Fiat i jakten på stadig lettere bildeler.

3D avbildning av porøsitet i aluminium støpegods vha røntgen mikrotomografi. Kontroll av porøsitet er en viktig FoU-utfordring for bil- og stykkstøpe-industrien, og et hovedtema i EU-prosjektet "Nadia" og det nasjonale prosjektet "Fremstøt".

Kuben på illustrasjonen er 1x1x1 mm.

Foto: SINTEF Materialer og kjemi

Arena for samarbeidet er et nyetablert EU-prosjekt, der temaet er stykkstøping av bilkomponenter i lettmetall. Parallelt med EU-prosjektet løper et nasjonalt, norsk prosjekt som vil fungere som et mottakerapparat for den nye kunnskapen her hjemme.

Stykkstøping er en prosess som gjør det mulig å produsere komponenter med ekstremt komplisert form i ett enkelt prosesstrinn. Stykkstøpte deler finnes overalt i det moderne samfunn. Metoden er kostnadseffektiv og gir designeren stor frihet, sammenliknet med alternative produksjonsmetoder.

Prosjekt til 110 millioner kroner
I forskningsprosjektet ”Nadia”, som startet opp i EU-regi i vår, har 24 aktører fra sju nasjoner gått sammen om å videreutvikle stykkstøpeteknologien – med bilanvendelser i fokus.

”Nadia” er fireårig og har et totalbudsjett på 14 millioner Euro (rundt 110 millioner kroner). SINTEF og NTNUs andel er tilsammen på 14 millioner kroner. Også norsk industri deltar i prosjektet, representert ved metalleverandøren Hydro.

Forbedring av mekaniske egenskaper
Målet er støpte bildeler i lettmetall med enda bedre mekaniske egenskaper. Dette skal oppnås gjennom bruk av nye materialer og legeringer, samt optimalisering av støpeprosesser og bildelenes design ved bruk av nye datamodeller.

Dette åpner i sin tur for slankere og lettere komponenter i framtidige bilmodeller.

Norsk milepæl
Mange støperibedrifter i Norge har kunder som opererer på den internasjonale arenaen. Men på forskningssida har det meste av aktiviteten på stykkstøping i Norge til nå foregått i nasjonale prosjekter.

– Vår deltakelse i ”Nadia”, er derfor en milepæl. Forskningsrådets store ”NorLight”-prosjekt har bidratt sterkt til å gjøre oss kvalifisert, sier forskningsleder Øyvind Nielsen ved SINTEF Materialer og kjemi.

Norsk mottakerapparat
Asbjørn Mo, SINTEF, og Lars Arnberg, NTNU, har vært nøkkelpersoner i kjernegruppen som initierte ”Nadia”. Nært samarbeid mellom SINTEF og NTNU, samt nøkkelpersonenes erfaring fra tidligere EU-samarbeid har vært avgjørende for å realisere prosjektet.

Her hjemme har SINTEF v/ Freddy Syvertsen og Øyvind Nielsen fått Norges forskningsråd og 11 norske støperibedrifter med på det nasjonale prosjektet ”Fremstøt – Fremtidens støperiteknologi”, som skal løpe parallelt med ”Nadia”.

– ”Fremstøt” vil fungere som et mottakerapparat for kunnskapen fra ”Nadia”, sier Nielsen.

Skal heve norsk industri
Norge har allerede stykkstøpebedrifter som hevder seg i verdenstoppen. ”Fremstøt” skal styrke disse ytterligere. I tillegg skal prosjektet bidra til at flere mindre norske støperibedrifter skal få muligheten til å kvalifisere seg for leveranser til transportindustrien.

Rom for økte leveranser
Det pågår en konstant kamp om markedsandeler mellom aluminium/magnesium og jern/stål. Aluminium og magnesium har lav vekt i forhold til sin tetthet, og i bilanvendelser er dette et fortrinn, bl.a med tanke på miljøkrav og CO2-utslipp.

– Lykkes vi med å redusere variasjonsbredden i støpeprosessene og forbedre støpegodsets egenskaper, kan neste generasjon stykkstøpt lettmetall tilbys i et mye større marked enn i dag, sier forskningsleder Øyvind Nielsen ved Faglag for støping, SINTEF Materialer og kjemi.

Av Svein Tønseth

Les også: Stykkstøping styrker sin posisjon i bilsektoren

Les også: Norske støpeeksperter på verdenstoppen