Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk oljevernkompetanse til Murmansk

SINTEF skal bygge opp en egen seksjon for oljeanalyse i det føderale kontroll- og testlaboratoriet i Murmansk.

Tiltaket skal bidra til at vi blir bedre i stand til å håndtere et oljeutslipp ved et eventuelt havari på de russiske oljetankerne som går langs norskekysten.

Hver dag ferdes det fra seks til åtte oljetankere langs norskekysten, og denne transporten har i lengre tid skapt bekymring for en utslippskatastrofe langs norskekysten. Dersom en oljetanker med 100.000 tonn råolje ombord går på grunn i Finnmark, kan dette få store økologiske konsekvenser for miljøet.

Basert på et initiativ fra SINTEF, har Statoil gått inn og finansiert oppbyggingen av et laboratorium i Murmansk. SINTEF har fått midler til å sette i gang et to-årig prosjekt med kompetanseoverføring til russerne. Målet er at samtlige oljelaster som går ut fra Kola i retning Norge, blir analysert ved laboratoriet i Murmansk med hensyn på oljenes forvitringsegenskaper.

En slik kunnskap er viktig for at Kystverket kan sette inn riktige tiltak ved en oljevernsaksjon. 

- Vi må vite hvordan oljen oppfører seg på sjøen for å sette inn riktig tiltak, sier prosjektleder Kristin Sørheim ved avdeling for Marin Miljøteknologi i SINTEF. – Hver oljetype har sine egenskaper. Ved hjelp av tester og kjemisk karakterisering, kan vi bestemme dette før tankerne går ut fra Murmansk. Om det da skjer et uhell med oljeutslipp, har vi allerede data som gjør at tiltak kan settes i gang umiddelbart.

Representanter fra Statoil, SINTEF og Murmansk vil løpet av februar etablere en arbeidskontrakt seg imellom. Det eksisterer allerede et laboratorium i Murmansk, og dette vil utvides og suppleres med nødvendig utstyr.

- Vi skal overføre vår kompetanse til et par personer fra russisk side som kommer til SINTEF tre-fire ganger i løpet av denne tiden, og vi vil også dra over til Russland og drive opplæring, forteller Sørheim.

Av Åse Dragland