Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk hjelp gir nye jobber i Bosnia

Innovasjonssenteret som SINTEF har hjulpet til med å etablere i Bosnia-Hercegovina, har gitt ungdommen nye muligheter i byen Tuzla. 50 arbeidsplasser for høyt utdannede jobbsøkere er skapt på ett år. Og flere blir det før året er omme.
  

Fra åpningen av innovasjonssenteret i Tuzla høsten 2005.

27. oktober er det ett år siden BIT Center (Business Innovation and Technology Center) åpnet sine dører i den multietniske byen Tuzla, nord i det krigsherjede Bosnia-Hercegovina.

Til ettårsdagen får senteret opplæringsutstyr for IKT-personell i gave av det trøndersk-amerikanske IKT-selskapet Atmel Norway og det norske Utenriksdepartementet 

13 bedrifter under ett tak
For norske bistandsmidler, og med støtte fra lokale myndigheter, har SINTEF ledet arbeidet med å bygge opp en fødestue – inkubator – for IKT-bedrifter i Tuzla, en universitetsby by på Trondheims størrelse og midtpunkt i en region med 750 000 innbyggere. Også norske SIVA har deltatt i prosjektet.

13 bedrifter holder i dag hus i senteret, ett år etter åpningen. Innen utgangen av året vil tallet trolig være 15. Bedriftene i senteret har varslet at de vil trenge 15 nye ingeniører i løpet av de neste 12 månedene.

Mindre flukt til utlandet
Inntil nylig har åtte av ti universitetsutdannede jobbsøkere fra Tuzla-området reist til utlandet for å få arbeid.

– Nyetableringene har heldigvis redusert denne strømmen, som har tappet landet for verdifull ungdom. Senteret har vakt stor oppmerksomhet lokalt, sier SINTEFs prosjektleder i Tuzla, seniorrådgiver Torkel Ystgaard ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Gaver fra Norge 
Ettårsdagen for innovasjonssenteret i Tuzla blir markert blant annet med nyheten om at senteret nå får et eget opplæringssenter for IKT-personell.

Bursdagsgavene fra trøndersk-amerikanske Atmel Norway og det norske Utenriksdepartementet, vil komme både det nye opplæringssenteret og Universitetet i Tuzla til gode.

”Klassesett” for programmering
Atmel Norway har sitt hovedsete i Trondheim, og er blitt det viktigste og raskest voksende forretningsområdet i et verdensomspennende konsern med 7000 ansatte.

Konsernets norske grein er blant verdens største leverandører av mikrobrikker for styring av elektronisk hverdagsutstyr. Brikkene er hjernen i alt fra mobiltelefoner og oppvaskmaskiner til videokameraer og bilradioer.

Gaven fra Atmel Norway består av utviklingsverktøy som selskapet har laget for sine kunder. Dataverktøyet hjelper programmerere med å lage de utstyrsspesifikke programmene som skal kjøres over mikrobrikkene. Donasjonen til Bosnia består av et ”klassesett” med slike utviklingsverktøy.

Samfunnsansvar og forretningsmuligheter
– Som norsk-amerikansk bedrift synes vi det er riktig å gå inn og ta ansvar i områder som er hardt belastet og der demokratiske prosesser pågår. Vi vet også at våre ansatte setter pris på at vi tar samfunnsansvar, sier adm. direktør Vegard Wollan i Atmel Norway.

Wollan stikker samtidig ikke under en stol at selskapet også håper på en viss langsiktig forretningsgevinst av engasjementet i Tuzla.

Et komplett laboratorium
– Lykkes selskapene som blir til i Tuzla, kan de bli kjernen i en voksende bosnisk elektronikkvirksomhet. Utviklingsverktøyet fra oss vil gi programmerere en fortrolighet med våre produkter. På sikt kan det gi oss et fotfeste der nede. Men om det vil skje i løpet av to til tre år, eller fem til ti år, vet vi ikke, sier Wollan.

Gaven fra UD består av en pengedonasjon som vil gå til PC’er, måleinstrumenter osv. Disse vil utfylle donasjonen fra Atmel Norway. Samlet vil de to gavene utgjøre et komplett opplæringslaboratorium.

Høy ledighet
Arbeidsledighetsstatistikken i kantonen (”fylket”) som Tuzla tilhører, levner ingen tvil om at nyetablering av bedrifter er sårt tiltrengt. De offisielle tallene forteller at 54 prosent av den arbeidsføre befolkningen er uten jobb. 1800 jobbsøkere med fire års universitetseksamen er arbeidsledige bare i denne kantonen.

– Antallet opptakssøknader ved Tuzlas universitet var fallende. Men nå opplyser det teknologiske fakultet at antallet søkere stiger igjen, og de er ikke i tvil om at jobbmulighetene ved BIT Center er en av årsakene, sier SINTEFs Torkel Ystgaard.

Lærer av hverandre
BIT Center har konsentrert seg om IKT-sektoren, fordi nyetableringer her er mindre kapitalkrevende enn i annen industri. Senteret tilbyr lokaler og fellestjenester. En viktig del av forretningsideen er at leietakerne skal lære av hverandre.

Fem av bedriftene som bor her leverer kun på eksportmarkedet. De andre åtte betjener det lokale og regionale markedet.

”Se mot Bosnia”
For midler fra UD er SINTEF nå i gang med et nytt prosjekt i Tuzla. Også her deltar SIVA, som har sitt hovedsete i Trondheim. Målet er å gjøre senteret til en såkalt Science Park – et miljø som tiltrekker seg utviklingsmiljøer fra utenlandske selskaper.

– I dag har bare fire prosent av husstandene i Bosnia-Hercegovina internett. Dette vil bli bygd ut, og det vil skje fort. Da blir det rom for mange produkter på dette markedet. Det håper jeg også midtnorske bedrifter får med seg. For i Tuzla vil det ikke være mangel på kompetent arbeidskraft, sier SINTEFs Torkel Ystgaard.

Av Svein Tønseth