Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk hjelp ga sveitsisk pris

Nylig mottok ABB den gjeveste teknologiprisen som deles ut i Sveits. Det multinasjonale konsernet deler gladelig æren med SINTEF-forsker Bjørn Gustavsen.

Fra kontoret sitt på Gløshaugen i Trondheim har SINTEFs Bjørn Gustavsen hjulpet ABB Electrical Machines med å utvikle et produkt som nå er prisbelønt i Sveits, der oppdragsgiveren har sitt hovedkontor. 
Foto: Mette Høiseth

ABB Electrical Machines var blant mottakerne av årets Swiss Technology Award. Selskapet fikk prisen for et unikt system som blant annet brukes til å sirkle inn feilårsaken hvis en elektrisk motor, transformator eller elektrisk kabel havarerer.

Systemet er resultatet av et internasjonalt samarbeidsprosjekt i ABBs regi. Forsker Bjørn Gustavsen ved SINTEF Energiforskning har stått for en sentral og kritisk del av utviklingsarbeidet. Arbeidet til den 41-årige forskeren fra Harstad, blir behørig nevnt i pressemeldingen som ligger på ABBs hjemmeside.

I systemet inngår måleutrustning som måler oppførselen til de elektriske produktene som undersøkes. Systemet inneholder også beregningsverktøy, som er SINTEF-forsker Gustavsens verk.

Ved hjelp av de målte verdiene lager beregningsverktøyet en matematisk modell av produktet. Modellen lastes inn i et databasert simuleringsverktøy som er utviklet av det kanadiske kraftselskapet Hydro Quebec. Ved hjelp av simuleringene modellen muliggjør, går det an å sirkle inn årsakene til oppståtte feil i elektriske motorer, transformatorer og liknende utstyr, hvis feilen er relatert til unormale elektriske påkjenninger. Slike påkjenninger kan oppstå ved lynnedslag og feil i kraftnettet. 

Simuleringene kan også brukes til å forutsi unormale elektriske påkjenninger, slik at framtidige feil kan forebygges. 

– I forhold til tradisjonelle metoder for modellering, gir det nye systemet vesentlig høyere nøyaktighet, forklarer Gustavsen.

Fundamentet for beregningsverktøyet har Gustavsen utviklet i samarbeid med Universitetet i Toronto i Canada.

– Jeg laget en første versjon av beregningsverktøyet som forskningsstipendiat i Toronto under et friår. Resultatene er offentlig tilgjengelige, så dette er ikke noe verken jeg eller SINTEF blir rike på. Men det er klart det er artig for meg også at sluttproduktet blir prisbelønt, sier Bjørn.

Prosjektet går nå over i en ny fase hvor det innføres spesielle spenningspåtrykk for å øke målenøyaktigheten ytterligere. I samarbeid med et sveitsisk institutt skal Bjørn modifisere beregningsverktøyet for å gjøre det i stand til å håndtere de nye målingene.

Av Svein Tønseth


Kontaktperson:
Forsker Bjørn Gustavsen, SINTEF Energiforskning
Tel: 73 59 72 28
Email: