Til hovedinnhold
Norsk English

Nor-Fishing innledes med vitenskapelig konferanse

Den velkjente fiskerimessa Nor-Fishing, som avholdes annethvert år i Trondheim, får sin vitenskapelige tvilling. Nå er programmet klart for nyskapningen Nor-Fishing Technology Conference som arrangeres fra 6. til 8. august. Fiskeriministeren holder avslutningstalen.

Konferansen vil bli en permanent ledsager til fiskerimessa.

Ministerbesøk
Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen åpner årets fiskerimesse tirsdag morgen 8. august. Samme ettermiddag holder hun avslutningstalen på den nyetablerte konferansen. Hovedtalere under konferansen er Ulrik Jes Hansen fra SINTEF Fiskeri og havbruks laboratorium i Hirtshals, Danmark, og Kjell Ramberg fra Simrad.

Kunnskapsutveksling
Hensikten med konferansen er å etablere et forum for kunnskapsutveksling og diskusjon mellom forskere som ønsker å bevare det marine miljøet, forbedre arbeidsmiljøet i fiskeflåten, effektivisere utnyttelsen av innsatsfaktorene (biomasse, energi, kapital og arbeidskraft), produsere trygg mat med høy kvalitet og oppnå lønnsomhetsforbedringer.

Havets økosystemer i fokus
Ny fiskeriteknologi og en effektiv flåte, miljøvern og sikkerhet til sjøs – disse virkemidlene vil alle være med på å sikre rike, rene og produktive havområder som kan utnyttes til bærekraftig verdiskapning.

Skal dette overordnede målet nås, må havets økosystemer stå i fokus både i fiskeriforskning og fiskeripolitikk. Konferansen omhandler nettopp de kravene som må innfries for at fiskerier skal være bærekraftige.

Seks hovedtema
Konferansens hovedtemaer er: Makroeffekter av teknologi, nye plattformer for fiskeriforskning, trygge og effektive fiskefartøyer, teknologiske forbedringer av fiskeredskaper, prognosesystemer sett i forhold til klimaendringer, og fangsthåndtering og foredlingsteknologi. Mellom 40 og 50 faglige papers vil bli presentert.

Konferansen arrangeres av NTNU, Havforskningsinstituttet, SINTEF Fiskeri og havbruk AS og stiftelsen Nor-Fishing.

Av Svein Tønseth