Til hovedinnhold
Norsk English

Når japanerne dusjer - er det vi som varmer opp vannet

Hundretusener av japanere får varmt vann i dusjen ved hjelp av energibesparende norsk teknologi. Oppfinnelsen sparer klimaet og miljøet for belastninger – ved hjelp av den utskjelte klimagassen CO2!

En kvart million japanske husstander bruker i dag varmepumpeteknologi opprinnelig utviklet ved SINTEF og NTNU til å varme opp sitt tappevann.

Kutter to tredeler av strømforbruket
Leverandøren lover brukerne at de får varmt vann med mindre enn en tredel av strømforbruket som går med ved helelektrisk oppvarming av tappevann. I Japan erstatter varmepumpene i stor grad bruk av gass til oppvarming av varmt vann. Varmepumpene reduserer både CO2-utslippene og kostnadene for brukeren.

CO2 som "arbeidshest"
Varmepumper er kjent for at de sparer strøm når de brukes til romoppvarming. I de fleste av dem er det kjemikalier som frakter varmen dit den skal.

Men når de bygges for det, kan de bruke CO2 som ”arbeidshest” i stedet for kjemikaliene. Da klarer ei varmepumpe å være gjerrig på strømmen selv når den skal produsere rykende varmt vaskevann.

Unngår miljøskadelige kjemikalier
Både i varmepumper og kjøleanlegg sirkulerte det tradisjonelt kjemikalier som brøt ned ozon-laget når de lekket ut. Gjennom en avtale fra 1987 (Montreal-protokollen) besluttet det internasjonale samfunnet å avskaffe disse stoffene.

Kjemisk industri lanserte raskt nye kjemikalier som erstatning, men disse viste seg å ha sterk drivhuseffekt.

Med dette som bakgrunn gikk SINTEF og NTNU tidlig inn for å bruke naturens egne stoffer – som CO2 – i stedet for kjemikalier. Brukt i kjøleanlegg og varmepumper gir ikke CO2 noe bidrag til drivhuseffekten dersom stoffet lekker ut til atmosfæren. CO2’en ”lånes” fra industriavgass som ellers ville ha sluppet rett ut.

Grønnere biler
Parallelt med utviklingen av den effektive tappevanns-varmepumpa, utviklet SINTEF og NTNU et CO2-basert klimaanlegg for biler. Forskningsmiljøet i Trondheim var først ute med å vise at CO2 kan erstatte kjemikalier i bilers klimaanlegg, uten at drivstoff-forbruket øker.

Toyota har allerede brukt Trondheims-forskernes patent i en framtidsbil.

EU forbereder nå et påbud om at alle nye bilmodeller fra og med 2011 må ha klimaanlegg uten dagens kjemikalier. Bilfabrikkene har allerede testbiler på veien med CO2-baserte klimaanlegg. SINTEF og NTNU deltar samtidig i et EU-prosjekt som skal munne ut i enkle og billige CO2-anlegg for mindre biler.

Kommersialisert av Hydro
Oppfinnerne ved SINTEF og NTNU har tatt ut en rekke patenter, de første i 1989 og 1990, de siste så seint som i 2004. Hydro-konsernet sikret seg tidlig retten til å industrialisere teknologien (http://www.shecco.com). På lisensbasis har selskapet videresolgt produksjonsrettigheter til flere store industriselskaper.

Vi har tro på at teknologien vår vil dukke opp i mange typer kjøle- og fryseanlegg og varmepumper etter hvert. Med glede ser vi at vi har skapt resultater som er etterspurte – og som kan bidra til at verden blir litt grønnere.

Av Svein Tønseth

Les mer om hvordan SINTEF og NTNUs CO2-teknologi ble til