Til hovedinnhold
Norsk English

Myhr blir SINTEFs nye petroleumssjef

May Britt Myhr (45) er tilsatt som adm. direktør i SINTEF Petroleumsforskning AS.
Myhr har fungert i stillingen siden august i fjor, da forgjengeren David Lysne trådte tilbake som følge av korrupsjonsbeskyldningene knyttet til instituttets satsing i Iran.

May Britt Myhr er født i Langevåg på Sunnmøre og er utdannet cand.scient fra NTNU innenfor organisk analytisk kjemi, med hovedfag i organisk geokjemi.

Myhr ble ansatt i SINTEF Petroleumsforskning (den gang IKU) i 1986. Siden har hun hatt forskjellige stillinger i bedriften, blant annet som laboratorieleder, programleder og seksjonsleder. I halvannet år jobbet hun ved Norsk Hydros forskningssenter i Bergen, som utleid fra SINTEF.

Da Myhr tiltrådte som fungerende adm. direktør ved SINTEF Petroleumsforskning i august i fjor, var hun forskningssjef med ansvar for instituttets avdeling for bassengmodellering.

– May Britt Myhr vil evne å sikre driften og videreutvikle instituttet. Hun har høy integritet og god dømmekraft, er flink til lagbygging og har tillit i markedet, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

SINTEF Petroleumsforskning utvikler teknologi for kartlegging og utvinning av petroleumsressurser. Selskapet er heleid av SINTEF og  har 105 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim. I tillegg har selskapet kontor i Stavanger, Bergen og Houston.