Til hovedinnhold
Norsk English

Konferanse etterlyser statlige incentiver for CO2-håndtering

– Krev at kraftselskaper må ha en viss andel CO2-fri energi i sine leveranser. – Gi avgiftslette til selskaper som produserer kraft med CO2-håndtering.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen fikk stor oppmerksomhet fra pressen under konferansen GHGT-8 i Trondheim. Foto: Svein Tønseth

Dette var blant anbefalingene nasjonalstatenes myndigheter fikk under oppsummeringssesjonen ved verdens største konferanse om CO2-håndtering i Trondheim – den fire dager lange 8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-8).

Verden har langt igjen
SINTEF og NTNU var vertskap for konferansen på vegne av det internasjonale energibyråets (IEA) forskningsprogram for klimagasser. Eksperttreffet omfattet fangst, transport og lagring av CO2 fra gass- og kullkraftverk samt fra industrielle prosesser.

Iveren etter å komme lenger på feltet CO2-håndtering enn det verden har klart i dag, var stor blant konferansedeltakerne.

Under konferansen kom det fram at den CO2 det tas eller skal tas hånd om fra gassfelt som Sleipner, In Salah i Algerie og Snøhvit samt Weyburn i Nord Amerika, samlet tilsvarer CO2-utslippet fra ett moderne kullkraftverk.

– Skal vi nå målet verdenssamfunnet har satt seg, må vi ta hånd om CO2 tilsvarende utslippet fra 5000 store kullkraftverk. Da er det åpenbart at det er langt igjen, sier SINTEFs Nils A. Røkke som var leder for konferansen.

Økt vitenskapelig kvalitet
Røkke opplyser at komiteen fikk mye skryt fra deltakerne for den tekniske gjennomføringen av arrangementet.

– Vi kan også fastslå at den vitenskapelige kvaliteten ble økt sammenliknet med de foregående konferansene. Dette fordi vi krevde et utvidet sammendrag ved bedømmingen av hvilke bidrag som skulle bli antatt, sier Røkke.

Rekordoppslutning
Konferansen i Trondheim samlet 961 deltakere fra 46 land. Det er rekord i denne konferanseserien.

Neste konferanse i serien avholdes om to år i Washington DC.

Nils Røkke og det øvrige arrangørkorpset fikk mye skryt av deltakerne på GHGT-8-konferansen. Foto: Svein Tønseth


Her kan du lese om noen av fagfolkene som står sentralt i Norges arbeid med å realisere gasskraft med CO2-håndtering.

Her finner du info om konferansens bakteppe - fakta om klimautfordringene og om teknologi for CO2-håndtering.

Av Svein Tønseth