Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogenrådet anbefaler norsk storsatsing

Hydrogenrådet overleverte 29. november sitt forslag til en nasjonal handlingsplanfor perioden 2007 – 2010 til regjeringen. Handlingsplanen er lagt ut til høring, med frist 8. desember.

Hydrogenrådet, som ledes av Steffen Møller-Holst fra SINTEF, har i handlingsplanen foreslått flere nasjonale milepæler for innfasing av hydrogen. Disse milepælene vil sikre at Norge både befester og styrker sin posisjon som en internasjonalt synlig nasjon på hydrogenområdet.

  • Norge demonstrerer brenselcelleteknologi i skip, hjelpekraft innen 2010,og framdrift innen 2015.
  • I 2015 bidrar norske aktører med en del av de 10-20 prosent hydrogen som EUs Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (HFP) har som mål skal være tilnærmet CO2-fritt, primært med teknologi for lokal produksjon av miljøvennlig hydrogen i mindre skala.
  • Hydrogen er tilgjengelig i tilstrekkelig omfang i fem norske regioner innen 2015 til å kunne betjene hydrogenkjøretøyer der.
  • I 2020 dekker norskprodusert, miljøvennlig hydrogen en betydelig andel av Europas etterspørsel.
  • Norske industrielle aktører skal i hele perioden levere konkurransedyktige lagringsløsninger til ”demonstrasjonsmarkeder”, og innen 2020 til kommersielle markeder.
  • Norske myndigheter skal være like ambisiøse som EU når det gjelder å fremme bruken av hydrogenkjøretøy. Den prosentvise andel hydrogenkjøretøyer skal være minst like høy i Norge som i EU. Det innebærer at i 2020 skal 10-50 000 kjøretøyer i Norge gå på hydrogen.


Hydrogenrådet anbefaler at Norge satser stort på hydrogen, og trekker fram de tre viktigste prioriteringene for satsingen:

  • Styrket forskerutveksling og norsk deltakelse i internasjonale nettverk og fora
  • Økt støtte til demonstrasjonsaktiviteter
  • Økt støtte til FoU-aktiviteter og oppbygging av nasjonale testfasiliteter.

Videre i handlingsplanen kommer Hydrogenrådet med anbefalinger for satsingen innenfor forskning og utvikling, i tillegg til anbefalinger for aksjoner, aktiviteter og tiltak for aktører både innenfor og utenfor den nasjonale Hydrogenplattformen.


Les hele handlingsplanen ”Norsk storsatsing på hydrogen” - (pdf)