Til hovedinnhold
Norsk English

Hjelp til bygging av lavenergibolig

Interessen for lavenergiboliger og passivhus er stigende i Norge. Nå kan du få hjelp til hvordan du skal gå fram.

Husbanken, Enova og SINTEF har samarbeidet på området, og har nylig utgitt en håndbok som kan tjene som et verktøy for folk som planlegger å bygge lavenergibolig eller passivhus.


Økende behov
Lavenergiboliger er boliger med betydelig lavere energibruk enn ordinære boliger. Vanligvis defineres lavenergiboliger som boliger som bruker under 100 kWh per kvm i året, eller boliger med ca. 50 % reduksjon i total energibruk. Passivhus defineres med at romoppvarmingsbehovet ikke skal overskride 15 kWh per kvm i året.

Kraftunderskudd og en forventet økning i energi- og elektrisitetspris, gjør at behovet for denne type boliger aktualiseres i Norge, per i dag er ca. 3000 boliger ferdigstilt, under bygging, eller under planlegging.

Håndboka kan være en hjelp for å ta de riktige grepene som bygningsform og
byggesystem, men også de små detaljene som konstruksjonsløsninger og valg av komponenter. Målet er boliger med høy kvalitet, meget god bokomfort
og lavt energibehov, som skaper varige verdier i hele boligens levetid.

Rapporten: Håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger

Artikkelen "Energisparing de luxe" i Gemini 5/2005, Se: www.ntnu.no/gemini