Til hovedinnhold
Norsk English

Hedret for intelligente transportsystemer

Transportsektorens nasjonale hederspris for arbeid med intelligente transportsystemer og -tjenester (ITS), er tildelt forskningssjef Trond Foss (58) ved SINTEF Teknologi og samfunn.
 

Forskningssjef Trond Foss ved SINTEF (til v.)  mottar ITS-prisen under verdenskongressen for intelligente transportsystemer og –tjenester (ITS) i London. Prisutdeler er daglig leder  Ivar Christiansen fra ITS Norge .Foto: ITS Norge

Bransjesammenslutningen ITS Norge står bak tildelingen. ITS-prisen har vært utdelt én gang tidligere. 

Elektronisk billetteringssystem
Prisvinneren har stått sentralt i arbeidet med å forberede Norges kommende nasjonale system for elektronisk og samordnet betaling av kollektivreiser.

På oppdrag for Statens vegvesen har Trond Foss vært med på å utarbeide en håndbok om elektronisk billettering. Boka gir viktige føringer for samordning og anskaffelse av moderne billettsystemer.

Foss er også med i det nylig oppstartede prosjektet der kravspesifikasjonene for driften av de samordnede betalingssystemene blir til.

”Kredittkort” for kollektivreiser
Det nye konseptet for elektronisk billettering vil gi mange nye lokale reiseprodukter.

I tillegg vil det innebære at hver og en av oss kan anskaffe seg et ”kredittkort” for kollektivreiser. Dette kortet kan du bruke på buss, bane, ferger og hurtigbåter, uansett hvor i landet reisen foregår.

Systemet vil gjøre hverdagen mye enklere for passasjerene. Det vil dessuten gi tidsbesparelser som innebærer at busser og trikker lettere kan holde rutetiden.

Foss har laget de tekniske spesifikasjonene for et slikt system blant annet i Rogaland, det første fylket som setter retningslinjene i håndboka ut i livet.

Automatisk bompengebetaling
Prisvinneren har også sin del av æren for vårt nåværende system for betaling av bompenger.

Foss hadde ansvaret for å utarbeide kravspesifikasjonene som ligger til grunn for det nasjonale Autopass-systemet. Takket være dette systemet, kan du passere samtlige bomstasjoner i Norge med én og samme brikke.

Internasjonalt anerkjent
I begrunnelsen for pristildelingen sier juryen blant annet:

”I særlig grad er vinneren kjent for en enestående innsats innen betalingssystemer. I sitt arbeid med internasjonal standardisering av elektronisk betaling og billettering har prisvinneren oppnådd unik status og anerkjennelse på europeisk og globalt nivå. Ansvar for et imponerende spesifikasjonsarbeid for et av verdens mest avanserte systemer for bompengebetaling er også på merittlisten.”

– Prisen henger høyt, og jeg er kjempeglad for å ha fått den, sier Foss.

Til SINTEF i 2003
Trond Foss er utdannet sivilingeniør i samferdsel. Han begynte sin karriere hos Statens vegvesen, der han arbeidet med oppbygging av avansert styring av trafikksignaler på 70-tallet. Fra Vegvesenet gikk han til konsulentselskapet Scandiaplan, som seinere ble oppkjøpt av Grøner.

Foss kom til SINTEF i 2003. Siden 2005 har han vært sjef for SINTEFs forskningsmiljø innenfor transportsikkerhet og –informatikk. Avdelingen han leder hos SINTEF Teknologi og samfunn teller 21 medarbeidere. De arbeider alle med aspekter av intelligente transportsystemer hvor ITS kan bidra til at vi får sikrere, mer effektive og mer miljøvennlige transportsystemer.

Av Svein Tønseth