Til hovedinnhold
Norsk English

Gunnar Sand blir Svalbard-direktør

Gunnar Sand, nåværende direktør i SINTEF, blir ny direktør ved Universitetssenteret på Svalbard. Det vedtok styret i møte 22.mars. Tilsettingen er et åremål for tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

- Styret er svært fornøyd med å kunne tilby stillingen til Gunnar Sand. Han er godt kvalifisert og har en bred ledelseserfaring. Med sin bakgrunn fra teknologimiljøet og sin interesse for Svalbard bidrar han til å styrke UNIS’ rolle i den nasjonale satsingen på nordområdene, sier styreleder Kjell A. Sælen.

Sand er født og oppvokst i Trondheim, er 54 år og har utdannelse bla fra NTNU innen filosofi og matematikk.

Sand har mange år som leder bak seg. Siden 1996 har han vært strategidirektør ved SINTEF. Han har vært journalist i Adressavisen, nyhetsredaktør i Bergens Tidende og medieforsker tilknyttet Institutt for journalistikk.

Sand har omfattende publisering av artikler, bøker, kronikker og foredrag. Han har vært ansvarlig for Studietur Nord de siste 10 år.

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) ble opprettet som statlig aksjeselskap den 29. november 2002. Selskapet avløste stiftelsen Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), som ble opprettet av Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø i 1994.

UNIS spesialiserer seg på fagene arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi. Mer enn halvparten av studentene kommer fra utlandet og all undervisning foregår på engelsk. UNIS er sentralt plassert i forbindelse med økt fokus på Nordområdene og i forhold til Det internasjonale polaråret 2007-2008. Byggetrinn 2, Forskningsparken i Longyearbyen, som åpner dørene i april, gir UNIS tilgang til nye og større lokaliteter. Forskningsparken vil også gjøre det mulig å samle forskningsmiljøene på Svalbard og der gjennom styrke miljøets samlede slagkraft.

Gunnar Sand tiltrer før sommeren og overtar stillingen ved UNIS etter Lasse Lønnum som blir universitetsdirektør ved Universitetet i Tromsø.

Kontakter:
Kjell A. Sælen, tlf. 9171 5372
Gunnar Sand, tlf. 9305 8503