Til hovedinnhold
Norsk English

Førerløs transport i storbyer

SINTEF er eneste nordiske partner i det ferske EU-prosjektet CityMobil der 40 millioner euro skal bidra til å utvikle mer effektiv transport i europeiske byer.
I Roma skal cyberbiler benyttes som transportmiddel på et nytt stort utstillingssenter.
Mens trafikkproblemene i storbyer lenge har vært kjent, har de nødvendige tiltakene latt vente på seg. Men i 6. rammeprogram slår EU på stortromma og vil ha mer effektiv transport innenfor storbyer og mer rasjonell bruk av motorisert trafikk. Nye trafikkløsninger som helautomatiserte, skinnegående kjøretøy, biler i definerte korridorer (cybercars) eller bimodale kjøretøy som skifter mellom automatisk og manuell kontroll, skal sørge for mindre opphopning og forurensning.


Ikke science fiction
- Dette kan lyde som rene science fiction, sier seniorforsker Torgeir Vaa ved SINTEF, - men teknologien eksisterer og det er allerede gjort en rekke demonstrasjoner og piloter på området som viser at systemene virker. I framtiden snakker vi om at privatbiler må parkere ved bygrensen, og at andre systemer overtar inne i sentrum. Her vil det være behov for både rask, offentlig transport (buss, tog, metro) og personlig transport for korte distanser.

Heathrow flyplass, et nytt utstillingssenter i Roma og den spanske byen Castellón, er de utvalgte stedene som skal demonstrere og bekrefte automatiserte transportløsninger. Når CityMobil-prosjektet går mot en avslutning om fem år, vil disse stedene ha installert fullt utviklet automatiserte transportsystemer, og de første resultatene vil ha blitt evaluert.

Den spanske byen Castellón vil ta i bruk bimodale busser som kan operere både automatisk og manuelt – avhengig av omgivelsene. På det nye utstillingssenteret i Roma vil en flåte av fullt automatiserte Cyberbiler operere i bilparken som bringer folk mellom parkeringsplass, jernbanestasjon og utstillingssenter, mens Heathrow flyplass vil ha et transittsystem som bringer folk til og fra terminalen og parkeringsplassene i helautomatiserte, skinnegående kjøretøy.


Fra privatbilisme til offentlig transport
Avansert høyteknologi har til nå hatt størst framgang innenfor privatbilismen hvor bl.a. innføringen av såkalt ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) har økt kjørekomforten. Her er det snakk om støttesystemer som hindrer føreren i å krysse fartsgrensen gjennom at pedalen får tyngde, eller systemer som sørger for at avstanden blir opprettholdt automatisk til bil foran i køen.

CityMobil er en forlengelse av det tidligere EU-prosjektet Stardust der SINTEF også var involvert, og den gang ble det bygget demonstrasjonsbiler med ADAS-teknologi som er i bruk i dag i 0-visjonsprosjektet på Lillehammer og innenfor Trondheim Bydrift.

Nå ønsker EU å rette fokus på offentlig transport der det er gjort lite.  Noen unntak er enkelte automatiserte metrosystemer (Paris, London, Lille) og noen nylig introduserte automatiserte busser og mindre enheter. (Rouen, Eindhoven).

 

Trondheim i referansegruppe
SINTEF-forskerne ser det som svært viktig å være med i det sterke EU-konsortiumet som består av samlet, europeisk ekspertise på området med nederlandske TNO i førersetet. Det omfattende EU-prosjektet består av fem delprosjekt, og SINTEF skal arbeide innenfor to av disse med oppgaver som blant annet omhandler betalingssystemer og lover/regelverk med hensyn til sikkerhet.

- Tenk deg at du ankommer på Heathrow og skal fra parkering til terminal, sier Vaa.
- Du ringer da opp en automatisk, førerløs enhet som sirkulerer rundt og som kommer til holdeplassen der du står. Men hva med personvern og sikkerhet? Hva med de andre menneskene som står på samme holdeplass? Et annet eksempel er førerløse kjøretøy i blandet trafikk – hvem vil ha ansvaret ved en ulykke?

Trondheim er også plukket ut til å delta i en referansegruppe på 15 europeiske byer som skal bidra med aktuelle problemstillinger til CityMobil og teste ut løsninger i prosjektet.

- Selv om det er Roma, Castellón og Heathrow som er de store demonstrasjonsstedene, vil det også legges planer og konsept i et antall andre byer som vil hjelpe de lokale myndighetene å ta beslutninger rundt automatiserte transportsystemer, forteller Vaa. -Noen av disse byene vil også nyte godt av småskala demonstrasjoner av automatiserte kjøretøy. Så her avhenger det av hvor aktive byene er. Både Trondheim kommune og Vegdirektoratet deltar i referansegruppen, og vi håper å få demonstrert de nye transportløsningene i Trondheim og eventuelt i andre norske byer som en del av prosjektet.

 Prosjektet CityMobil. er verdt 40 millioner euro og involverer 28 partnere i 10 land. SINTEFs ramme er på ca. 4 millioner.