Til hovedinnhold
Norsk English

Færre svangerskap utenfor livmoren

Faren for at norske kvinner skal bli gravid utenfor livmoren er halvert siden 1990.

Det viser en befolkningsundersøkelse SINTEF Helse har gjennomført, basert på data fra sykehusene i Sør-Trøndelag.

I femårsperioden 1990-94 oppsto svangerskap utenfor livmoren hos 16,0 av 10 000 kvinner i fruktbar alder (15-44 år) i dette fylket. For perioden 2000-2004 var det tilsvarende tallet 8,4 av 10 000 kvinner i fruktbar alder.

– Hyppigheten er så godt som halvert, og det er ingen grunn til å tro at Sør-Trøndelag skiller seg ut fra resten av landet, sier SINTEF-forsker Inger Johanne Bakken, som har gjennomført undersøkelsen

Resultatene er nylig publisert internasjonalt.

Gonoré og klamydia
Bakken sier det er grunn til å tro at nedgangen skyldes tre forhold:

• Kjønnssykdommen gonoré er blitt så godt som utryddet.

• I Norge blir mange kvinner testet for kjønnssykdommen klamydia, og de som er syke får behandling. Mange flere gikk tidligere rundt med klamydia uten å vite at de hadde det. (Infeksjoner som gonoré og klamydia har begge det til felles at de kan resultere i svangerskap utenfor livmoren).

• Behandlingen etter første gangs svangerskap utenfor livmoren er blitt bedre enn den var. Dette har redusert risikoen for gjentakelser.

Kan være livstruende
Svangerskap utenfor livmoren vil si at et befruktet egg har festet seg et sted utenfor livmorhulen, som oftest i en av egglederne.

Det befruktede egget begynner å dele seg, og kan leve i noen uker. Sitter det inne i en eggleder, vil det etter hvert få for liten plass. Trykket i egglederen kan da bli så stort at den sprekker. Dette fører til blødning og bukhinnebetennelse, noe som er en livstruende tilstand.

Beroliger tidligere syke
I en egen studie har Bakken påvist at kvinner som tidligere har hatt klamydia, har en økt risiko for å bli gravide utenfor livmoren.

– Risikoen er dobbelt så høy i denne gruppa, sammenliknet med kvinner som ikke har hatt klamydia. Men like fullt snakker vi om en risiko som er så lav, at kvinner med tidligere klamydia-sykdom ikke behøver å engste seg, sier Inger Johanne Bakken.

Anbefaler gutter å teste seg
SINTEF-forskeren påpeker at økt klamydia-testing blant gutter, trolig vil bidra til å bringe tallet på svangerskap utenfor livmoren ytterligere ned.

En tidligere undersøkelse hun har gjort, viser nemlig at fem prosent av seksuelt aktive menn i alderen 18-30 år gikk rundt med klamydia uten å vite det.

– Dermed kan de smitte kvinner uten å være klar over det, sier Bakken.

Av Svein Tønseth