Til hovedinnhold
Norsk English

Eurofighter samarbeider med SINTEF

En avtale med det europeiske jagerflyprogrammet gir SINTEF en unik mulighet til å videreutvikle sin teknologi for intelligent støydemping/hørselvern og kommunikasjon, for bruk i en jagerflycockpit.

Foto: Eurofighter

Avtalen mellom BAE Systems, medlem av Eurofighter-konsortiet, og SINTEF IKT har en verdi på 7,4 millioner kroner.

Forskningsstiftelsen skal videreutvikle sin ”PARAT-teknologi”, og tilpasse denne til støymiljøet i en cockpit. Målet er å bedre talekommunikasjonen for flyverne og redusere støybelastningen på lengre tokt.

Kontrakten sikrer verdifull tilgang til et høyteknologisk forsknings- og utviklingsområde, og industrielt marked for norsk industri.

Det unike kombinerte hørselvern- og kommunikasjonssystemet PARAT er utviklet av SINTEF, og er blitt et kommersielt produkt i regi av SINTEF-knoppskuddet Nacre AS i Trondheim.

– Enhver jagerflycockpit har støyforhold som skaper utfordringer for kommunikasjonen. SINTEF IKT har utviklet en spennende teknologi for kommunikasjon i støyende omgivelser, og i dette prosjektet skal vi sammen se på om denne kan tilpasses jagerfly, sier direktør David Hamilton i EADS og ansvarlig for Eurofighter i Norge. Hamilton er selv tidligere jagerflyver fra Royal Air Force.

Kommunikasjon i støyende omgivelser
Teknologien fra SINTEF IKT og Nacre AS kombinerer intelligent hørselvern/støydemping og kommunikasjon. Nacre AS markedsfører den unike ørepluggen under produktnavnet QUIETPRO i det globale forsvars- og sikkerhetsmarkedet. QUIETPRO er så langt solgt til kunder i Norge, Sverige, Danmark, UK, USA og Canada.

Øreproppen er utstyrt med en miniatyrisert databrikke som sorterer ut og fjerner den skadelige delen av støy. Dette begrenser faren for hørselsskader. I tillegg har øreproppen en indre mikrofon. Denne tar opp brukerens stemme slik at stemmen kan videreformidles til omgivelsene via radio eller ledningsbaserte systemer. 

– Vi får nå mulighet til å tilpasse PARAT-teknologien til støymiljøet i et jagerfly, vi skal logge støyeksponeringen for flyverne, gjøre tilpasninger til eksisterende radiosamband og til talegjenkjenningssystemet i jagerflyet, forteller forskningssjef Odd K. Pettersen i SINTEF IKT, som ser store markedsmuligheter for produktet innen luftfart.

SINTEF IKT har betydelig kompetanse på utvikling av algoritmer til talesystem, signalbehandling og akustikk.

Internasjonal høyteknologisk forskning
Gjennom avtalen med Eurofighter får SINTEF videreført sitt forsknings- og utviklingsarbeid innen støy og kommunikasjon.

– I dette internasjonale samarbeidet, får vi nå anledning til å videreutvikle PARAT-teknologien. Denne mulighetsstudien kan være en døråpner til andre forretningsområder utover Eurofighter, sier Pettersen.

Om Eurofighter og Norge
Forsvarsdepartementet og Eurofighter inngikk i mars 2003 en avtale om industrielt samarbeid med totalbeløp på 160 millioner kroner, allerede samme år økt med 25,6 millioner fra Nærings- og handelsdepartementet.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2005 ble det satt av ytterligere 100 millioner kroner til nye prosjekter, og denne avtalen med SINTEF er et resultat av dette.

Med basis i disse pågående og vellykkete samarbeidsprosjektene mellom Eurofighter og norsk industri, har Eurofighter utviklet et omfattende tilbud for industrielt samarbeid innen områder av strategisk interesse for norsk forsvarsindustri.

Dette tilbudet vil sikre samarbeid over de neste tiår, og har blitt formelt beskrevet i Eurofighters svar på Forsvarsdepartementets forespørsel om informasjon, som ble overlevert i slutten av mars i år.

Eurofighter er verdens mest avanserte multi-rolle kampfly, og produseres av luftfartsindustrien i Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia. Jagerflyet er i full produksjon i Europa, og de første flyene er allerede i aktiv tjeneste.

Eurofighter vil utgjøre ryggraden i NATO og de europeiske flyvåpen i over 30 år. Så langt er det inngått kontrakter om produksjon av 638 fly, inkludert en eksportavtale med Østerrike. Ytterligere eksportmuligheter i nær fremtid inkluderer Hellas og Tyrkia, og Saudi-Arabia som allerede har valgt Eurofighter.

Stortinget skal etter planen ta beslutning om hvilket jagerfly Norge skal velge i 2008.

(Pressemelding fra Eurofighter 22.mai 2006)