Til hovedinnhold
Norsk English

EU i startgropa med grønn fossil energi

Tirsdag 7. mars smalt startskuddet i Oslo for EUs bestrebelser på å realisere fossilbasert kraft- og hydrogenproduksjon med CO2-håndtering.

EU-kommisjonen er parat til å bruke milliarder av kroner på å bygge Europas første storskala varmekraftverk med CO2-håndtering.

Med fossilt brensel (kull eller gass) som utgangspunkt skal anlegget ikke bare levere elektrisitet, men også hydrogen som skal transporteres ut til samfunnet. Kraftverket og hydrogenfabrikken skal fungere som et felleseuropeisk demonstrasjonsanlegg.

SINTEF har fått ansvaret for å koordinere første fase av prosjektet. I denne oppstartdelen, som har navnet Dynamis, skal forskere og industrifolk fra elleve europeiske land blant annet vurdere hvor det er hensiktsmessig å bygge det unike anlegget, og hvilken teknologi som bør benyttes.

Bygges i Norge?
– Det er slett ikke utenkelig at EU lander på Norge som stedsvalg, ettersom norske myndigheter har signalisert vilje til å støtte denne typen prosjekter økonomisk, sier prosjektleder for Dynamis, seniorforsker Nils A. Røkke i SINTEF.

Fem norske selskaper og institusjoner deltar i Dynamis-prosjektet. Foruten prosjektleder SINTEF, deltar Statoil, Hydro, Store Norske-konsernet og NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet). I Dynamis deltar totalt 28 europeiske selskap og institusjoner.

Dynamis-prosjektet har en total ramme på rundt 60 millioner norske kroner. Av dette går 11,5 millioner til SINTEF og 2,4 millioner kroner til NTNU.

Ramme: 10,5 milliarder kroner
Det europeiske demonstrasjonsanlegget skal stå klart til drift i løpet av perioden 2012-2015. Det vil få en elektrisk ytelse på 250 MW og blir dermed godt over halvparten så stort som det planlagte gasskraftverket på Kårstø.

Prosjektet som skal munne ut i anlegget, har fått navnet Hypogen. Det har en total kostnadsramme på 1300 millioner Euro – nær 10,5 milliarder norske kroner. EU vil skyte inn en del av dette beløpet. Hvor stor denne delen blir, er foreløpig ikke fastlagt.

Beslutningsunderlag for EU
Tirsdag 7. mars var det oppstartsmøte i Oslo for Dynamis, første etappe i Hypogen-prosjektet. I det treårige Dynamis-prosjektet skal deltakerne lage underlaget som EU-kommisjonen vil bruke ved stedsvalget og ved valget av teknologi. Dynamis skal munne ut i en opplisting av flere mulige valg og løsninger.

Det eneste som er sikkert i dag er at anlegget skal ligge på europeisk jord, at det skal bruke kull eller gass som brensel, at det skal produsere både elektrisk kraft og hydrogen, og at CO2-’en som avgis skal fanges opp og lagres i trygge deponier.

Av Svein Tønseth