Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaren industrileder til topps i SINTEF Byggforsk

Bjørn Svensvik (59) er tilsatt som adm. direktør ved nyetablerte SINTEF Byggforsk AS.

Bjørn Svensvik har allerede seks års fartstid som SINTEF-leder, før han nå går til rors og sjøsetter nyskapningen SINTEF Byggforsk AS.
Foto: Svein Tønseth

Selskapet er heleid av SINTEF og ble opprettet ved årsskiftet, da Byggforsk (Norges byggforskningsinstitutt) og bygg- og anleggsavdelingene i SINTEF ble besluttet sammenslått.

Svensvik har ledet SINTEFs bygg- og anleggstekniske forskning de siste fem årene. Han er født i Kristiansund, og ble utdannet som sivilingeniør ved det tekniske universitetet i Braunschweig i Tyskland, der han også tok sin doktorgrad.

Svensvik har hatt lederjobber i byggeindustrien i 17 år, inklusive fire år med sete i utlandet. Han har blant annet vært prosjektdirektør hos Kværner Oil & Gas International og viseadm. direktør i Kværner Concrete Construction. I tillegg har han prosjektledererfaring fra selskapene Kværner Doris Offshore Concrete og Norwegian Contractors. Svensvik er deltidsprofessor ved NTNU slik han tidligere har vært ved universitetet i Wismar i Tyskland.

SINTEF har som ambisjon at SINTEF Byggforsk skal bli Europas mest anerkjente institutt for oppdragsforskning innenfor bygg- og anleggssektoren. Selskapet blir med sine 270 ansatte i Trondheim og Oslo en stor aktør i europeisk målestokk innenfor forskning og utvikling, produktdokumentasjon, kunnskapsformidling og spesialrådgivning for bygg- og anleggssektoren.

- Samfunnet har store behov for fornyelse og videreutvikling både når det gjelder bygg og infrastruktur. For oss i det nystiftede SINTEF Byggforsk ligger det en utfordring i å organisere oss og presentere vår kompetanse på en måte som gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner både for næringen og for det offentlige. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Med de meget gode faglige ressursene som nå er tilført selskapet, med den styrken det ligger i å være en del av SINTEF-Gruppen og det å være en nær samarbeidspartner til NTNU, ligger alt til rette for at dette skal bli en suksess, sier Svensvik.

Ifølge SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo ble Svensvik foretrukket blant flere sterke søkere.

– Bjørn Svensvik er en leder med internasjonal erfaring, høy integritet og solid dømmekraft. Han nyter høy respekt både i akademia og i næringen. Svensvik blir en viktig ressurs for konsernledelsen i SINTEF, sier Steinsmo.