Til hovedinnhold
Norsk English

Debattinnlegg i Dagbladet representerer ikke SINTEFs syn

I et debattinnlegg i Dagbladet 19. september ytrer Emil André Røyrvik sine synspunkter blant annet om 11. september. I innlegget presenteres han som forsker og skribent.

Røyrvik er blant annet tilknyttet SINTEF Teknologi og samfunn som seniorforsker. SINTEF har fått flere spørsmål om innholdet i innlegget representerer SINTEFs syn. Vi har derfor behov for å presisere følgende:

Innlegget er skrevet av Emil André Røyrvik som privatperson, og representerer ikke SINTEFs syn. Røyrvik har ikke forsket på dette området i SINTEF, og SINTEF har heller ikke drevet annen forskning knyttet til hendelsene 11. september. SINTEF har derfor ikke noe forskningsmessig grunnlag for synspunkter knyttet til det innlegget omhandler.

Forskere og andre ansatte i SINTEF har selvfølgelig full ytringsfrihet, på linje med alle innbyggere i Norge, og vi oppfordrer våre ansatte til å delta i samfunnsdebatten. Men det skal alltid gå fram om man uttaler seg som privatperson eller som ansatt i SINTEF. Det er uheldig dersom dette ikke går klart fram.

Disse spørsmålene er omtalt på følgende måte i SINTEFs etiske retningslinjer, som gjelder for alle som er ansatt eller engasjert i SINTEF-konsernet: ”Ansatte oppfordres til å delta i samfunnsdebatten med sine personlige meninger på alle områder. Ingen må imidlertid benytte sin tittel eller stilling i SINTEF-konsernet på en slik måte at tredjepart kan tro at SINTEF-konsernet som organisasjon hefter ved de synspunkter en går ut med.”


20. september 2006

Tor Ulleberg, konserndirektør SINTEF Teknologi og samfunn