Til hovedinnhold
Norsk English

Biomedisinske sensorer redder liv

Et konsortium som har vært ledet av SINTEF, vil den 31. oktober arrangere en workshop på Rikshospitalet i Oslo. Her vil det blant annet bli mulig å se en direkte overføring fra en hjerteoperasjon hvor biomedisinske sensorer vil overvåke tilstanden til hjertet etter operasjonen.

Mange menneskeliv kunne vært reddet ved kontinuerlig overvåking. Miniatyriserte implanterbare sensorer blir nå etter hvert tilgjengelige, og vil gjøre dette mulig i økende grad. Slike sensorer vil kunne fjernavleses og alarmere medisinsk personell dersom kritiske verdier overskrides, eller de kan foreta direkte tiltak på pasienten som for eksempel ved at en blodsukkersensor styrer injeksjon av insulin hos diabetikere.
Skandinavisk forskning ligger langt fremme i dette arbeidet og har gitt støtet til FOBIS - FORESIGHT PROJECT BIOMEDICAL SENSORS, et konsortium bestående av nordiske bedrifter og forskningsinstitusjoner innen feltet. 

Mer informasjon: www.nordic-fobis.net

Om kurset: http://www.nordic-fobis.net/1158953210/Bedre_liv_lengre_liv.pdf