Til hovedinnhold
Norsk English

Bil med miljøvennlig kjøling

En mørkeblå Audi med grønn teknologi under panseret, fikk stor oppmerksomhet i Trondheim sommeren 2006. Først i køen av skuelystne sto FN’s tidligere ”miljøvernminister” Børge Brende.

Børge Brende, nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite, prøver  testbilen som er klimakjølt ved hjelp av naturens egen CO2. Tilskuer Petter Nekså har sammen med kolleger ved SINTEF og NTNU vært med på å bringe fram bilens grønne indre. 

Under panseret har Audien et klimaanlegg basert på miljøvennlig teknologi som er utviklet ved SINTEF og NTNU.

Bilen er en av en håndfull testbiler som nå ruller på veiene i Europa utstyrt med klimaanlegg som kun bruker naturens egne stoffer.

Erstatter gamle kjemikalier...
I kjøleanlegg og varmepumper sirkulerte tradisjonelt kjemikalier som brøt ned ozonlaget over jorda når de lekket ut.

Gjennom en avtale fra 1987 (Montreal-protokollen) besluttet det internasjonale samfunnet å avskaffe disse stoffene, og gjennomføringen ble særdeles effektiv.

... og erstatter nye kjemialier også
Uheldigvis valgte kjemikalieindustrien en løsning som var beheftet med et annet problem.

Erstatningsstoffene industrien lanserte, viste seg nemlig å ha sterk drivhuseffekt.

Faktisk er det slik at lekkasjer fra kjøleanlegg og varmepumper i dag gir et utslipp av klimagasser som tilsvarer rundt ti prosent av jordas menneskeskapte CO2-utslipp fra fossile brensler.

”Tilbake til naturen”
Nettopp på tida da Montreal-avtalen ble vedtatt, gjorde NTH-professor Gustav Lorentzen (1915-95) navnet sitt historisk i kjølebransjen. Lorentzen tok til orde for å bruke naturens egne stoffer som ”arbeidshester” i kjøleanlegg og varmepumper – i stedet for å satse på nye kjemikalier.

Grønn gevinst – ved hjelp av CO2
Sammen med yngre kolleger ved SINTEF og nåværende NTNU, utviklet Lorentzen teknologi basert på denne filosofien. Trondheims-forskerne valgte å bruke CO2 som erstatning for kjemikaliene – en bærekraftig løsning:

For CO2 brukt i kjøleanlegg og varmepumper gir ikke noe bidrag til drivhuseffekten dersom stoffet lekker ut til atmosfæren. CO2’en ”lånes” nemlig fra industriavgass som ellers ville ha sluppet rett ut.

Forskningsmiljøet i Trondheim var først ute med å vise at CO2 kan erstatte kjemikalier i bilers klimaanlegg, uten at drivstoff-forbruket øker.

SINTEF og NTNU demonstrerte også for resten av verden at CO2 muliggjør effektive varmepumper for strømbesparende oppvarming av tappevann.

Industrialisert av Hydro
Hydro Aluminium sikret seg tidlig rettighetene til å kommersialisere den norskutviklede CO2-teknologien.

Av Svein Tønseth

Brukes på japanske bad - og er på vei inn i bruskjølere