Til hovedinnhold
Norsk English

Årets SINTEF-pris: Belønning for ny metallurgisk viten

SINTEFs pris for fremragende forskning 2005 er tildelt professor Lars Arnberg ved Institutt for materialteknologi, NTNU og forskningsleder Ragnvald Mathiesen ved SINTEF Materialer og kjemi. De får prisen for en metode som har gitt ny viten om størkningsprosesser i metallegeringer.

Professor Lars Arnberg (til v.) og forskningsleder Ragnvald Mathiesen er tildelt SINTEFs pris for fremragende forskning.
Foto: SINTEF/Geir Otto Johansen

Ved hjelp av synkrotron-røntgenstråling har de to prisvinnerne utviklet en avbildningsmetode som for første gang gjør det mulig å studere størkningsforløp i metaller ved videomikroskopi mens størkningen skjer.

”Metoden bidrar til en økt fundamental forståelse av komplekse metallstørkningsprosesser, som igjen er viktig for å oppnå bedre kontroll av mikrostrukturen til støpte aluminiumsprodukter”, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Mikrostrukturen som dannes under størkning er viktig for styrken, seigheten og korrosjonsbestandigheten til det ferdige produktet.

– Bildene har gitt viten som kan bidra til at bilindustrien i enda større grad vil erstatte tunge ståldeler med støpte deler i lettmetall, opplyser de to prisvinnerne.

Eksperimentene ble gjennomført ved synkrotronfasilitetene til ESRF i Grenoble.

"Arbeidet viser på en fremragende måte hvordan storskala eksperimentell infrastruktur kan føre til betydelige fremskritt innen materialforskning, og at norske forskningsmiljø kan hevde seg internasjonalt ved å ta i bruk slikt utstyr. Arbeidet er et resultat av tett samarbeid mellom SINTEF og NTNU, og bidrar til å styrke miljøets internasjonale posisjon innenfor området”, skriver juryen i sin bedømmelse.

Hver av prisvinnerne mottar 50 000 kroner.


Av Svein Tønseth