Til hovedinnhold
Norsk English

104.000 fikk psykiatrisk behandling i 2004

For første gang er det mulig å anslå antall individer som får behandling for psykiske lidelser i Norge. En fersk rapport fra SINTEF Helse viser at 104 000 voksne fikk psykiatrisk behandling i 2004.

Rapporten tar utgangspunkt i volumet av aktivitet i psykisk helsevern for voksne i 2004.

I SAMDATA-rapportene beskrives volum av døgnbehandling og poliklinisk behandling i form av antall døgnopphold og antall konsultasjoner. Vi har estimert hvor mange individer som mottok et tilbud innen psykisk helsevern for voksne basert på volumet av tjenester i løpet av aktivitetsåret.

70 prosent av alle døgnpasienter ble kun behandlet ved sykehus, altså uten døgnopphold ved andre typer institusjoner i løpet av året.

Blant de resterende 30 prosent av døgnpasientene ved distriktspsykiatriske tilbud, ble 40 prosent dessuten behandlet ved psykiatrisk sykehus i tillegg samme år.

Pasientflyten mellom sykehus og distriktspsykiatriske sentra er karakterisert ved en utstrakt overføring av pasienter fra sykehus til distriktspsykiatrisk sentra, og liten flyt motsatt vei.

Når døgnbehandling og poliklinisk behandling ses under ett, mottok anslagsvis 104 000 individer tilbud fra det psykiske helsevern i 2004. 72 prosent av pasientene mottok bare poliklinisk behandling og 15 prosent av pasientene mottok tjenester fra begge tilbud i løpet av tidsvinduet på ett år.

Desto flere døgnopphold pasienten hadde i løpet av året, desto flere polikliniske konsultasjoner ble utløst.

Nesten halvparten av pasientene som i løpet av året hadde døgnopphold bare ved sykehus, mottok i tillegg poliklinisk behandling samme år, mens dette var tilfelle for 2/3 av pasientene med døgnopphold kun ved DPS, og 3/4 av pasientene med døgntilbud både fra sykehus og DPS.

Døgnbaserte, distriktspsykiatriske tilbud synes altså i utstrakt grad å bli fulgt opp av polikliniske tilbud. Vi kan imidlertid ikke avdekke hvorvidt poliklinisk behandling inntreffer i forkant og/eller i etterkant av innleggelsen.