Til hovedinnhold
Norsk English

Vurderer vanntåke mot brann i omsorgsleiligheter

Nylig omkom en eldre kvinne under brann i en omsorgbolig i Trondheim. Nå går myndighetene og SINTEF nye veier for å redde liv ved brann i slike leiligheter og hos andre eldre som bor alene.

Slik kan det bli etter branner på kjøkken som ikke har automatiske slukkeanlegg. Forskerne Geir Drangsholt (til venstre) og Bjørn Egil Rossebø viser fram et utbrent kjøkken etter brannforsøk ved SINTEF NBL. Foto: Svein Tønseth

På bakgrunn av laboratorieforsøk konkluderer SINTEFs brannforskere med at det går an å utvikle små, flyttbare anlegg som demper branner ved hjelp av såkalt vanntåke.

Vanntåke er en relativt ny metode for brannbekjempelse som hittil er tatt mest i bruk på skip, oljeplattformer og industrianlegg. Vanntåke demper branner og får temperaturen ned på brannstedet. Dette er viktig med tanke på evakuering og redningsaksjoner.

To dempende effekter
Metoden består i at vann dusjes ut i bittesmå dråper som blir til damp ved brann. Dette har to branndempende effekter. Fordampingen stjeler varme fra flammene og kjøler dem ned. Samtidig øker vannets volum voldsomt ved overgangen til damp. Dermed fortrenges oksygen fra flammene.

Flyttbare apparater
Til nå er vanntåke brukt i fastmonterte anlegg, der rør og dyser er en del av bygningen. De siste ukene har SINTEF prøvd ut flyttbare vanntåkeanlegg som kan bygges inn i et slags møbel, eller brukes som en egen enhet i rommet. Forsøkene skal vise om flyttbare vanntåkeanlegg er like bra som faste sprinkleranlegg, som er alternativet når det gjelder automatisk brannbekjempelse i boliger.

Aleneboere og omsorgsleiligheter
Brannstatistikken viser at personer over 70 år har fire ganger så høy sannsynlighet for å omkomme i brann som resten av befolkningen. Dette – og den kommende eldrebølgen – er bakteppet for SINTEFs prosjekt.

Målet er å utvikle en utrustning som kan settes inn i eldres leiligheter den dagen de ikke lenger er så raske i snuen. Når yngre beboere overtar husværet, kan utrustningen flyttes ut igjen.

Samtidig kan dette være en løsning også for kommunale omsorgsboliger. Flyttbare anlegg krever langt mindre inngrep i leiligheten enn installering av faste rør under taket.

Ikke i mål ennå
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tok initiativet til og betaler prosjektet ved SINTEF. Flyttbare anlegg har så langt ikke vært tilgjengelig på markedet, så SINTEF gikk til utstyrsleverandørene og ba dem komme opp med prototyputgaver for testing i laboratoriet.

Brannforsker Geir Drangsholt i SINTEF opplyser at SINTEF fikk inn systemer fra fem leverandører. – Ingen av dem kan tas i bruk slik de er i dag, men noen av dem trenger kun mindre justeringer. Forsøkene har vist hvilke forhold leverandørene må rette på. Med litt videreutvikling er vi overbevist om at det går an å komme i mål med løsninger som demper brann effektivt, sier Drangsholt.

Giftige gasser
Drangsholt opplyser at et av hovedmålene med prosjektet er å kartlegge hvor mye flyttbare vanntåkeanlegg vil redusere mengden av giftige branngasser.

– Vi tror vanntåkeanlegg vil gjøre det lettere å få eldre mennesker ut av et brennende rom, men trenger å kartlegge effekten av vanntåke med hensyn til giftige gasser, sier Drangsholt.

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Av Svein Tønseth