Til hovedinnhold
Norsk English

Verdensbanken vil bruke SINTEF

Verdensbanken har bedt SINTEF om bistand til å utvikle nasjonal statistikk om funksjonshemmede og fattigdom i Indonesia.

SINTEF Helses avdeling for Levekår og tjenester har i en årrekke gjennomført levekårstudier blant funksjonshemmede i Afrika. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har vært oppdragsgiver for dette programmet, med finansiering fra NORAD gjennom Atlas-alliansen. Nå ønsker Verdensbanken å benytte ekspertisen i SINTEF Helse til å utvikle nasjonal statistikk om funksjonshemmede og fattigdom i Indonesia. Rammen er på 110.000 USD.

I tillegg har Verdensbanken bedt oss lage et design for kvalitative studier av funksjonshemmede og fattigdom med ramme på 50.000 USD. Dette skal gjennomføres i samarbeid med miljøer i Kenya.

Det er grunn til å se på oppdragene fra Verdensbanken som et lite, men viktig gjennombrudd for internasjonal finansiering av våre bistandsprosjekter.

Les mer om Levekårstudiene i Afrika

Kontakt: Forskningssjef

{DynamicContent:Ansatt link}