Til hovedinnhold
Norsk English

Testsenter for vindturbiner åpnet

VIVA as Testsenter for vindturbiner på Valsneset i Bjugn kommune ble offisielt åpnet onsdag 22. juni 2005.

VIVA as ble etablert i 2000 og eies av Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Institutt for energiteknikk (IFE), SINTEF Energiforskning, Valsneset Industri og Energiselskap (VEI) og Qubator, hver med 20 prosent eierandel. Teststasjonens viktigste funksjon er å bidra til utvikling av norsk vindkraftindustri og fungere som et laboratorium for forskning, utvikling og uttesting av ny teknologi.


Potensialet for utbygging av vindkraft i Norge er meget stort, miljøhensyn tatt i betraktning. 20 TWh innen 2020 er realistisk, og spesielt er vindmøller til havs interessant. Her gjenstår fortsatt mye forskningsarbeid, men flere norske bedrifer er i gang med utvikling av ny, spennende teknologi som skal kunne takle de tøffe værforholdene langs norskekysten.På Valsneset i Bjugn har VIVA reist en forskningsturbin på 225 kW. Det er brukt betydelige summer på instrumentering. I tillegg er det bygget et testhus for forskerne som skal arbeide på senteret.


Målet for VIVA er å bli akkreditert for slike målinger og dermed påta seg oppdrag og utføre slike tester på andre, større turbiner for industrien. Personell vil da leies inn fra NTNU, SINTEF Energiforskning  og IFE. VIVA kan også på spesielle betingelser leie ut fasiliteter til bedrifter som selv ønsker å utføre tester.

VIVA skal fungere som et laboratorium for studenter og stipendiater ved NTNU. De kan benytte både testturbinen og måleutstyret, gjennomføre forsøk og analysere data.

Det er utpekt fire sentrale forskningsaktiviteter i regi av VIVA:

  • Individuell pitching (vridning av bladene) for å begrense belastninger på selve turbinkonstruksjonen og dempe effektfluktasjoner knyttet til stømproduksjon.
  • Drifting av turbinen gjennom spenningsdip ved bruk av frekvensomformere for å bedre regulariteten i nettet.
  • Integrering av energilager i form av f.eks batterier for å øke styrbarhet og effektreserve.
  • Reduksjon av akustisk støy fra blad-tipp for å øke ytelsen og redusere miljøbelastningen.

I tillegg er det interesse for utvikling av enklere og rimeligere systemer for forankring av turbinfundamenter i fjell.