Til hovedinnhold
Norsk English

STORFORSK-midler til prosjekt om sveising av komponenter i offshoreanvendelser

Asbjørn Mo og hans kolleger ved SINTEF, NTNU og IFE fikk full uttelling fra Forskningsrådets STORFORSK-program.

Asbjørn Mo ved SINTEF Materialer og kjemi leder STORFORSK-prosjektet som fikk 20 millioner kroner fra Norges forskningsråd.
Foto: Jan Helstad

STORFORSK skal gi muligheter til å sette i gang større prosjekter og bygge opp forskningsgrupper innenfor grunnforskning. Det skal gjøres ved å gi de forskerne som har de beste ideene bedre armslag. 240 millioner kroner er satt av til formålet, og de skal deles ut over fire år.


263 søkere - 17 i mål
I første runde var det 263 søkere. Av de 17 tildelingene gikk 15 til universiteter og to til institutter. Prosjektet fra SINTEF som ble honorert hører hjemme ved SINTEF Materialer og kjemi. Prosjektet fikk i underkant av 20 millioner kroner, og er ledet av Asbjørn Mo ved Avdeling for metallurgi. Mo er også professor II ved Universitetet i Oslo.


Offshoreanvendelser
Mo og hans kolleger skal drive grunnforskning rettet mot sveising av komponenter i offshoreanvendelser.
- Vi skal studere hva som skjer materialteknisk ved sveising. Poenget er å kunne kvantifisere og kartlegge fordelingen av termisk induserte deformasjoner og restspenninger i generelle sveisekonfigurasjoner for ulike stålkvaliteter, forteller Mo.

Dette vil danne grunnlag for bedre design av sikkerhetskriteriske sveiser, noe som i sin tur representerer store økonomiske besparelser for bl.a. offshorenæringen. Samtidig vil det medføre at bruddsikkerhetsnivået kan bestemmes mer presist.
- I STORFORSK-prosjektet har vi fokus på grunnleggende problemstillinger. I tillegg har vi som mål å få til et samspill med industrielle ”høstningsprosjekter”. Statoil og Hydro har allerede vist interesse for prosjektet.


Nasjonal lagbygging

Professor Zhang ved NTNU ledet arbeidet med søknadsutarbeidelsen.

- Dere kan riktig slå ut håret i årene fremover?
- Dette prosjektet hadde faktisk ikke vært gjennomførbart uten disse midlene. - Men, understreker Mo: - Prosjektet er et resultat av nasjonal lagbygging der vi bevisst satte sammen riktige personer med komplementær kompetanse som vi så rettet mot et felles mål. Og dette har åpenbart gitt resultater!

Sentrale medarbeidere ved søknadsutarbeidelsen var: Odd Magne Akselsen (SINTEF), Hallvard Fjær (IFE), Øystein Grong (NTNU), Mohammed Mhamdi (SINTEF), Asbjørn Mo (SINTEF), Morten Onsøien (SINTEF), Zhiliang Zhang (NTNU), og Jack Ødegård (SINTEF).

Prosjektet går under navnet RESIA - Residual Stress Simulation for Integrity Assessment.


Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Av Jan Helstad