Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF/NTNU med Geminisenter på fiskerisiden

Institutt for Marin Teknikk ved NTNU og de to avdelingene Fiskeriteknologi og Havbruksteknologi ved SINTEF Fiskeri og havbruk, vil nå jobbe sammen strategisk. 19. mai opprettet de et nytt Geminisenter.

I dag arbeider miljøene blant annet med bærekraftige fartøy og flåtestrukturer, alternative fôrressurser til oppdrettsnæringen, og sikre og miljøvennlige havbrukskonstruksjoner. Fag/markedsområdene vil da også være prosjektering, bygging, drift og operasjon av havbruksanlegg og fiskefartøy med tilhørende utrustning. Fagområdet omfatter også studier av miljøeffekter og logistikksystemer.

Dette er det 13. Geminisenter som opprettes, og målet er som alltid å bygge robuste fagmiljøer med internasjonal høy kvalitet. Gjennom felles strategiprosesser og et tett arbeidsfellesskap, skal miljøene kunne gripe og realisere nye muligheter, og dermed øke verdiskapingen og bedre lønnsomheten for den felles virksomhet.

Senterets operative ledelse består av professor Anders Endal, Institutt for marin teknikk og seniorforsker Harald Ellingsen, SINTEF Fiskeri og havbruk. I tillegg oppnevnes en styringsgruppe med representasjon fra NTNU og SINTEF Fiskeri og havbruk.

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}