Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF ønsker Torbjørn Digernes velkommen

Torbjørn Digernes blir ny rektor ved NTNU. Den 58 år gamle professoren i marin prosjektering er i dag dekanus ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi (IVT).

- Vi ser frem til et godt og fruktbart samarbeid med Torbjørn Digernes, sier Gunnar Sand, direktør for samfunnskontakt og strategi ved SINTEF. – Torbjørn har i mange år vært en av NTNUs mest profilerte og toneangivende professorer. Han er opptatt av universitetets posisjon, nasjonalt og internasjonalt, og har vært en talsmann for kvalitet i forskning og undervisning.

- Torbjørn har også vært en motor i samarbeidet mellom NTNU og SINTEF, blant annet gjennom utviklingen av Gemini-konseptet for samarbeid på faggruppenivå og den strategiske samarbeidsmodellen på institusjonsnivå. Han har en fortid som fagsjef ved MARINTEK og kjenner oss således godt. Med Torbjørn i stolen ser jeg for meg en ytterligere styrking av båndene, sier Gunnar Sand.

NTNUs nye rektor er opprinnelig fra Ørsta. Han har fartstid ved NTNU helt fra studietiden og ble uteksaminert som sivilingeniør fra Linjen for teknisk fysikk ved NTH i 1972. Han tok doktorgraden i 1982 ved Institutt for databehandling ved NTH, med en teknisk-økonomisk analyse av design og drift av fiskefartøy. I 1984 ble han professor II og i 1998 professor i hovedstilling, i marin prosjektering.

Torbjørn Digernes blir formelt tilsatt i stillingen som rektor i et ekstraordinært styremøte den 30. juni. Han vil tiltre stillingen fra 1. august.