Til hovedinnhold

SINTEF Materialer og kjemi innfører Trådløs Bedrift fra 1. januar 2005

Fra 1. januar 2005 innfører forskningsinstituttet SINTEF Materialer og kjemi ”Trådløs Bedrift”.
Vårt nye sentralbordnummer er: 40003730

Ta kontakt via vårt nye sentralbordnummer for ytterligere informasjon og hjelp.

Publisert tirsdag 25. januar 2005