Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF kommer styrket fra erfaringene

SINTEF har en del å lære om internasjonal forretningsvirksomhet i fremmede kulturer. Erfaringene som nå er høstet vil bidra til å styrke selskapet i tiden fremover.

Slik konkluderer styret i SINTEF Petroleumsforskning AS, som i dag har behandlet en ekstern granskingsrapport om styrets og administrasjonens saksbehandling i forhold til selskapets Iran-engasjement. Rapporten er utarbeidet av advokatkontoret Schjødt, på oppdrag av SINTEF Petroleumsforskning.

Schjødt-rapporten har ikke gransket de strafferettslige forholdene som nå vurderes av ØKOKRIM, men utelukkende konsentrert seg om den interne saksbehandlingen.

- SINTEF er en organisasjon med meget høy integritet. Vi kan forskningsetikk, men har ikke hatt like god trening i å drive internasjonal forretningsvirksomhet i et så vanskelig område som Midt-Østen, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.
Hun påpeker:
- SINTEF har inntil nylig hovedsakelig drevet med oppdragsforskning i Norge og andre vestlige land. De siste årene har vi lagt oss på en ambisiøs internasjonaliseringsstrategi som er helt nødvendig for at vi skal kunne vokse. Men vi hadde ikke erfaring og manglet rutiner og systemer for å takle den økte risikoen et slikt engasjement medfører. Derfor trådte vi dessverre feil underveis. 

Unni Steinsmo understreker at SINTEF har lært av Iran-saken, og at organisasjonen allerede nå står langt bedre rustet til å håndtere risikoen som følger med internasjonalisering. Dette innebærer blant annet:

  • Bedre rutiner og en klarere policy for inngåelse av internasjonale kontrakter, inklusive agentavtaler.
  • Et tydeligere forhold til etikk i organisasjonen gjennom at alle ansatte involveres i arbeid som gjør dem bedre rustet til å takle ulike dilemma de møter i sitt daglige arbeid.
  • Opprettelsen av et etisk råd der den enkelte ansatte kan henvende seg for å få råd eller for å varsle.
  • Styrkede stabsfunksjoner innenfor økonomi, juss, kvalitetsstyring og IKT.

- Det er et faktum at SINTEF har inngått avtaler som ikke er i tråd med våre etiske retningslinjer, og som har ført til at vi nå er under etterforskning av ØKOKRIM. Dette er alvorlig for SINTEF. Uansett hva ØKOKRIM konkluderer med, er vi i SINTEF selv ikke fornøyd med vår håndtering av Iran-engasjementet, sier konsernsjef Unni Steinsmo.