Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF inn i Trondheims-firmaet ResLab – Reservoir Laboratories AS

SINTEF Petroleumsforskning AS kjøper ti prosent av aksjene i Trondheims-firmaet ResLab – Reservoir Laboratories AS. Fra nå skal de to selskapene operere hånd i hånd på verdensmarkedet overfor den internasjonale oljeindustrien.

ResLabs styreformann Bernt Østhus (til venstre) og adm. direktør David Lysne i SINTEF Petroleumsforskning bekrefter avtalen om SINTEFs aksjekjøp med hver sin signatur. Adm. Direktør Odd Hjelmeland i ResLab og konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF er tilskuere.
Foto: Svein Tønseth

ResLab sprang ut av SINTEFs petroleumsmiljø for 20 år siden og er i dag et verdensomspennende konsern med sju utenlandskontor. De siste årene har ResLab høstet stor anerkjennelse og en rekke priser for sin offensive satsing internasjonalt. SINTEF-gruppen har ambisjoner om å vokse internasjonalt. Forskningskonsernet ser ResLab som en meget attraktiv samarbeidspartner innenfor markedssegmentet olje og gass.

Adm. direktør David Lysne i SINTEF Petroleumsforskning opplyser at instituttet vurderer å etablere seg på flere av de stedene i verden der ResLab er representert.
– Gjennom den nyopprettede alliansen vil vi nyte godt av ResLabs internasjonale tilstedeværelse og infrastruktur og høste av ResLabs erfaring om utenlandsetablering.På sin side kan ResLab dra fordel av å ha en forskningsgigant som SINTEF i ryggen, sier Lysne.


Utfyller hverandre

Samarbeidspartnerne utfyller hverandre. SINTEF Petroleumsforskning AS er heleid av SINTEF. Instituttet har 110 ansatte og utfører forsknings- og utviklingsoppdrag relatert til kartlegging og utvinning av petroleumsressurser. ResLab har 160 ansatte. Selskapet lever av å analysere olje- og gassprøver og borekjerner fra reservoarbergarter.


Teknologiutveksling

Som ledd i samarbeidet vil SINTEF Petroleumsforskning bruke ResLab som kommersialiseringspartner for teknologi innenfor ResLabs kjerneområder. Intensjonen er at ResLab på lisensbasis skal produsere og selge utstyr og analysemetoder som blir utviklet ved SINTEF. Adm. direktør Odd Hjelmeland i ResLab opplyser at han ser et stort potensial i dette.

– Samarbeidet med SINTEF vil vesentlig øke kvaliteten på vårt arbeide innen produkt- og tjenesteutvikling. Ved å sette ut deler av forsknings- og utviklingsarbeidet til SINTEF, vil vi ytterligere bedre vårt kommersielle fokus. Generelt vil det styrke vår posisjon i markedet at vi har en partner som SINTEF i ryggen, sier Hjelmeland.


Første lisensavtale i havn

Den første lisensavtalen mellom de to samarbeidspartnerne er alt underskrevet. ResLab skal kommersialisere en målecelle som SINTEF har utviklet. Cella gjør det mulig å måle oppførselen til olje og gass under reservoarbetingelser.

Begge selskapene har sitt hovedkontor i Trondheim. SINTEF Petroleumsforskning har i tillegg kontor i Bergen, Stavanger og Houston. Også ResLab har kontor i Stavanger. I tillegg har selskapet laboratorier i Oman, Abu Dhabi, Iran, Trinidad og Tobago samt Brasil, pluss to laboratorier i Storbritannia.

SINTEF Petroleumsforskning hadde i 2004 en omsetning på 115 millioner kroner, hvorav 45 prosent skrev seg fra prosjekter utenlands. ResLab omsatte i fjor for 134 millioner kroner, hvorav 65 prosent hentes fra områder utenfor norsk sokkel.

Kontakt ved SINTEF Petroleumsforskning:

{DynamicContent:Ansatt link}

Av Svein Tønseth