Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF gransker flystøy på Ørland

SINTEF skal kartlegge effekten av flystøy på nattestid ved Ørland hovedflystasjon og vurdere om den er helseskadelig for folk som bor i området.

Arbeidet består i første omgang av å beskrive hvilke virkninger man kan forvente ved de støynivåene folk opplever rundt Ørland.

Typiske virkninger på grunn av nattflyving er for eksempel:
-øket sannsynlighet for vekking
-øket mulighet for søvnforstyrrelse uten at man nødvendigvis vekkes
-større andel av befolkningen som rent subjektivt synes de sover dårlig

SINTEF skal beskrive disse ulempene på grunnlag av tilgjengelig viten fra andre undersøkelser. Det foreligger blant annet underlag til et nytt EU-direktiv om dette.

Det blir deretter opp til lokale myndigheter å avgjøre hvor store ulemper man velger å utsette beboerne for.

Les sak i Adresseavisen: SINTEF gransker flystøy på Ørland

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}